Siedzibą wspólnoty mieszkaniowej jest adres jej zarządu lub zarządcy

A A A

Naczelny Sąd Administracyjny (II G Sk 583/08) ostatecznie przesądził, iż siedzibą wspólnoty mieszkaniowej jest adres jej zarządu lub jej zarządcy.

 

Wyrok jest następstwem zaistnienia następującego stanu faktycznego. Wspólnota Lokali Mieszkalnych i Użytkowych w Białymstoku Nieruchomości Białystok zwróciła się do Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku o wydanie jej zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON. Dyrektor odmówił, argumentując, iż Wspólnota wskazując swój adres, podała niewłaściwe dane. Nadmienić należy, iż z treści dokumentacji załączonej do wniosku wynikało, iż organem zarządzającym Wspólnotą jest ustanowiony przez nią zarządca Autorskie Studio Projektów S.C., natomiast jako adres do korespondencji wskazano siedzibę wspólnoty. Zdaniem organu jest to sprzeczne z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 27.7.1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestrów podmiotów gospodarki narodowej. Zgodnie z jego treścią, za adres siedziby osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej przyjmuje się adres siedziby organu zarządzającego.

 

Wspólnota odwołała się od powyższego rozstrzygnięcia do Prezesa GUS, który skargę oddalił, w następstwie czego sprawa trafiła do WSA w Warszawie. W trakcie toczącego się przed WSA sporu Wspólnota argumentowała m.in., iż z adresem jej siedziby utożsamiono siedzibę jej zarządcy. Natomiast w przedmiotowej sprawie WSA ma do czynienia z sytuacją, w której występują dwa odrębne i niezależne podmioty: pierwszym jest wspólnota, wraz z jej odrębnym adresem drugim zarządca, niebędący formalnie jej organem.

 

Wskazana argumentacja nie została uwzględniona przez WSA, wobec czego wspólnota odwołała się do NSA, który również przychylił się do stanowiska zaprezentowanego przez Dyrektora GUS. W uzasadnieniu orzeczenia, w którym odrzucono skargę, NSA wskazał, iż ustawa o własności lokali jednoznacznie stanowi, iż wspólnota musi posiadać zarząd. W jego skład mogą wchodzić bezpośrednio członkowie spółdzielni lub też może on zostać powierzony licencjonowanemu zarządcy. Wspólnota ustanawiała zarządcę w trybie art. 18 ustawy o własności lokali, wobec czego adresem osoby prawnej jest adres siedziby jej organu zarządzającego, czyli wskazanej powyżej spółki cywilnej.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Siedzibą wspólnoty mieszkaniowej jest adres jej zarządu lub zarządcy
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny