Sąsiedzki spór o altanę ogrodową

A A A

Sądowym rozstrzygnięciem musiał zakończyć się spór międzysąsiedzki dotyczący kwalifikacji obiektu jako altany ogrodowej.

 

Do konfliktu doszło, kiedy jeden z mieszkańców województwa świętokrzyskiego wybudował wiatę na konstrukcji stalowej, przymocowanej do betonowych fundamentów, z ażurowymi ściankami na zewnątrz i murowanym grillem w środku. Taka budowla nie spodobała się właścicielowi sąsiedniej działki. Nie tylko zgłosił on jej istnienie do nadzoru budowlanego, ale także twierdził, że ta wcale nie jest wykorzystywana na prywatne potrzeby, ale stanowi miejsce spotkań dla klientów sklepu, jaki prowadzili jej właściciele.

Osoby, których dotyczył zarzut przyznały, że altana została wybudowana z pominięciem procedur formalnych na skutek czego zostały one wezwane do wszczęcia procedury legalizacji samowoli budowlanej. Ta okazała się jednak zbędna, bowiem właściciele altany zdecydowali się ją rozebrać, a pozostałą po niej nawierzchnię i słupki wykorzystali na potrzebę stworzenia pergoli. W konsekwencji takiego działania nadzór budowlany umorzył całe postępowanie, bowiem na skutek przeprowadzonych prac stało się ono bezzasadne. Jednak taki przebieg sprawy nie zadowolił sąsiada. Najpierw złożył on odwołanie do nadzoru budowlanego, a kiedy to nie przyniosło oczekiwanego przez niego skutku (prawdopodobnie w postaci nałożenia na właściciela pergoli obowiązku jej demontażu), sprawa trafiła na sądową wokandę.

W skardze na decyzje inspektoratu nadzoru budowlanego sąsiad domagał się nie tylko uchylenia postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie pierwszej altany, ale także przeprowadzenia postępowania naprawczego w sprawie jej legalizacji. Zasadność takiego działania argumentował faktem, że właściciel pergoli do jej budowy użył elementów z byłej altany, co jego zdaniem uprawnia do tożsamej kwalifikacji nowo powstałego obiektu i tego, którego pierwotnie dotyczyło zgłoszenie do PINB.

W wyroku z 27.6.2018 r. (II SA/Ke 293/18) WSA w Kielcach stanął po stronie nadzoru budowlanego i nie dopatrzył się żadnych uchybień w działaniu inspektorów. W opinii składu orzekającego decyzja o umorzeniu postępowania w przypadku rozbiórki altany, której dotyczyło zgłoszenie, była słuszna. Sąd uznał także, że fakt wykorzystania elementów starej altany do budowy nowej pergoli (która nie wymagała uzyskania zgód i pozwoleń) nie był wystarczający, by kontynuować postępowanie w sprawie legalizacji samowoli budowlanej.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Sąsiedzki spór o altanę ogrodową
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny