Różnicowanie warunków technicznych domów w zależności od ich typu

A A A

W orzeczeniu z 2.7.2002 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż umieszczenie definicji „zabudowy jednorodzinnej” w rozporządzeniu o warunkach technicznych budynków jest zgodne z prawem budowlanym. Definicja został sformułowana tylko na użytek rozporządzenia, dla wyraźniejszego zróżnicowania, np. systemu przeciwpożarowego, w różnych typach budynków.

 

Wyrok zapadł w odpowiedzi na pytanie prawne skierowane przez Naczelny Sąd Administracyjny, rozpatrujący skargę na decyzję, unieważniającą zgodę burmistrza na budowę zespołu budynków mieszkalnych na terenach przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne. W sprawie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego uznał decyzję burmistrza za rażąco naruszającą plan zagospodarowania przestrzennego. NSA argumentował, że zawarcie w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie definicji „zabudowy jednorodzinnej” wkracza w domenę materii ustawowej. Oznacza to, że nie rozporządzenie, a ustawa (prawo budowlane), na podstawie której wydano rozporządzenie, powinna te kwestie regulować. Zdaniem NSA w obecnej formacji ustrojowej domy jednorodzinne stały się zwykłą nieruchomością gruntową, niedopuszczalne jest zatem regulowanie w akcie wykonawczym spraw związanych z wykorzystywaniem własności nieruchomości na cele budowlane. Niezależnie od tego, czy przeznaczona jest ona na potrzeby jednej czy wielu rodzin. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury przekonywali jednak, że określenie w rozporządzeniu typów budynków i zabudowań było konieczne dla właściwego przypisania im warunków technicznych, jakie mają spełniać. W znowelizowanej jego treści termin „zabudowa jednorodzinna” zastąpiony zostanie sformułowaniem „budownictwo jednomieszkaniowe”, ale intencja zamieszczenia tej definicji jest niezmienna. Trybunał uznał te argumenty. Stwierdził, że zróżnicowanie warunków technicznych domów w zależności od ich typu czy przeznaczenia jest oczywiste i niezbędne i rozporządzenie musi taką definicję zawierać. Nie dotyczy ona całego systemu prawnego, bo w nim już pojęcie „budownictwo jednorodzinne” nie istnieje. Dlatego trzeba stwierdzić, że przepisy rozporządzenia są zgodne z prawem budowlanym. Wyrok Trybunału jest ostateczny.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Różnicowanie warunków technicznych domów w zależności od ich typu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny