Rolnicy nie zapłacą renty planistycznej

A A A

Komisja nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji „Przyjazne państwo”, pracująca pod przewodnictwem posła Janusza Palikota przygotowała projekt ­nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zakłada ona między innymi, iż rolnik, który przekaże nieodpłatnie gospodarstwo rodzinie, nie zapłaci renty planistycznej.

 

Zgodnie z treścią ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem przez Radę Gminy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego albo jego zmianą, gdy właściciel nieruchomości sprzedaje ją w okresie 5 lat od dnia, w którym plan lub jego zmiana stały się obowiązujące, wójt (burmistrz lub prezydenta miasta), zobowiązany jest do pobrania jednorazowej opłaty zwanej rentą planistyczną. Jej wysokość ustala się procentowo, w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego, uchwaleniem lub wprowadzeniem zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z treścią art. 36 ww. ustawy maksymalna stawka może sięgać nawet 30% wartości nieruchomości.

 

Wątpliwości komisji wzbudziły nieprecyzyjne zapisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które uzależniają konieczność uiszczania renty planistycznej w przypadku zbycia we wskazanym okresie nieruchomości. Przepisy nie precyzują terminu zbycia, co w konsekwencji oznacza zarówno czynność odpłatną, jak i nieodpłatną. Rolnicy wiedząc o tym, iż przekazując swoim rodzinom gospodarstwo, w zamian za unijne renty strukturalne, narażają się na konieczność uiszczenia renty planistycznej, wstrzymują się często z przekazywaniem nieruchomości. Nowelizacja zakłada wyłączenie rolników spod kwestionowanej regulacji.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Rolnicy nie zapłacą renty planistycznej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny