Remont budynku, a legalizacja samowoli

A A A

NSA wydał wyrok w kwestii, czy zgłoszenie remontu budynku jest równoznaczne z legalizacją budowy.

 

Rozpartywana przez sąd sprawa dotyczyła następującej sytuacji. Właściciel działki, na terenie której stał budynek gospodarczy, zgłosił do starostwa powiatowego zamiar przeprowadzenia remontu tego obiektu. Naprawy miały obejmować głównie dach i elewację budynku. Właściciel zamierzał wymienić eternitowe pokrycie dachowe na blaszane oraz uzupełnić ubytki w ścianach. Starostwo nie wniosło sprzeciwu, o czym poinformowało mężczyznę.

 

Inspektorzy z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru budowlanego jesienią 2010 r. dokonali kontroli wykonywanych podczas remontu prac. Odkryli, że zakres faktycznie wykonanych prac znacznie odbiegał od zgłoszonych w starostwie. Właściciel wykonał od podstaw trzy ściany zewnętrzne. Były one wykonane z różnych materiałów rozbiórkowych. Niektóre fragmenty ścian były murowane, a inne częściowo wylewane z kawałkami gruzu. Dodatkowo stwierdzono, że szalunki były niestarannie wykonane.

 

Inspektorzy odkryli również różnicę między faktycznym usytuowaniem budynku gospodarczego, a jego lokalizacją na mapach. Z przeprowadzonych pomiarów wynikało, że obiekt zbliżył się do granicy sąsiedniej posesji o 70 centymetrów. Według planów wcześniej był on zlokalizowany metr od sąsiada i 1,5 m od domu właściciela.

 

Sąsiedzi mężczyzny poinformowali inspektorów o tym, jak wyglądał przedmiotowy budynek przed rzekomym remontem. Był on drewniany, pokryty jednospadowym dachem ze spadem w kierunku działki właściciela. Inspektorzy uznali przeprowadzone prace za samowolę budowlaną. Obiekt, który zastali na działce był bowiem większy od zgłoszonego do remontu, a skala przeprowadzonych robót odbiegała od zgłoszonych w starostwie. Nadzór budowlany nakazał właścicielowi rozbiórkę budynku gospodarczego, argumentując, że został on wykonany niezgodnie ze sztuką budowlaną, przez co stanowi zagrożenie bezpieczeństwa tak ludzi, jak i samego obiektu. Inspektorzy uznali, że w przedmiotowej sprawie nie ma podstaw do wszczęcia procedury legalizacyjnej budowy.

 

Mężczyzna nie zgodził się z werdyktem nadzoru. Jego zdaniem ogólna wizja lokalna nie jest wystarczającym dowodem na to, że budynek nie spełnia wymogów technicznych niezbędnych do zalegalizowania obiektu. Jego wygląd nie może stanowić o braku solidności i potencjalnym zagrożeniu. Właściciel utrzymywał, że wszystkie przeprowadzone przez niego prace zostały przeprowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, a sam budynek gospodarczy jest wykonany poprawnie.

 

Spór trafił do Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Budowlanego. Organ ten nie przychylił się do argumentacji mężczyzny i utrzymał w mocy poprzednią decyzję. Uznał, że w omawianej sytuacji faktycznie doszło do budowy nowego budynku o zupełnie nowych parametrach i wykonanego z innych materiałów. Wojewódzki Inspektor wykazał, że realizacja takich zmian wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Właściciel nie zgodził się również z tym werdyktem i złożył skargę do WSA w Białymstoku. Sąd po rozpoznaniu sprawy przychylił się do wcześniej wydanych decyzji nadzoru budowlanego. Organ stwierdził, że argument mężczyzny, iż wizja lokalna została przeprowadzona bez jego obecności nie ma wpływu na rozstrzygnięcie sprawy. Organ wykazał, że zawiadomienia o planowanej inspekcji były wysyłane na adres mężczyzny, ten jednak nie podjął przesyłki mimo dwukrotnego awizowania, w związku z czym pismo zostało uznane za skutecznie doręczone.

 

Właściciel odwołał się do NSA, który w wyroku z 13.3.2013 r. (II OSK 2166/11) wydał wyrok w tej sprawie. Sąd potrzymał wszystkie wydane wcześniej decyzje. Tym samym organ stwierdził, że zgłoszenie remontu budynku nie może byc traktowane jednoznacznie z legalizacją budowy.

 

Źródło: rp.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Remont budynku, a legalizacja samowoli
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny