Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych a dwóch właścicieli miejsca postojowego

A A A

Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie dotyczącej prawa właścicieli mieszkań do części wspólnego parkingu ulokowanego w budynku.


Po jednej stronie sporu stał mężczyzna, który kupił apartament oraz dwa duże (zajmujące powierzchnię 3 normalnych stanowisk) miejsca postojowe umiejscowione w podziemnym garażu. Prawo do tych nieruchomości zostało zapisane w księdze wieczystej. Kilka lat później pewna rodzina także kupiła mieszkanie oraz miejsce parkingowe (standardowe) w tym samym bloku. Z biegiem czasu okazało się, że na miejscu postojowym przewidzianym dla wspomnianej rodziny stoi samochód wspomnianego mężczyzny. Po drugiej stronie sporu stał deweloper, bowiem zaistniała sytuacja była efektem jego błędu popełnionego przy podziale garażu – powierzchnia dużego miejsca parkingowego częściowo zachodziła na to przeznaczone dla późniejszych nabywców mieszkania. Chcąc rozwiązać problem deweloper przeorganizował układ miejsc w garażu, jednak w efekcie takiego działania powierzchnia dużych miejsc postojowych kupionych pierwotnie przez mężczyznę została zmniejszona do standardowych rozmiarów.

W konsekwencji działań związanych z układem miejsc parkingowych poszkodowany właściciel skierował sprawę do sądu żądając uzgodnienia faktycznego stanu prawnego z zapisem istniejącym w księgach wieczystych tak jego nieruchomości, jak i tych nabytych przez rodzinę. Sąd I instancji przyznał mu rację i nakazał wykreślenie z ksiąg wieczystych sporządzonych dla rodziny przypisanego im miejsca postojowego. W toku sprawy skład orzekający ustalił, że względem tej samej powierzchni istniały dwie księgi wieczyste, a przypisane do nich prawa kolidowały ze sobą. W opinii sądu w omawianym przypadku księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości należącej do rodziny co do miejsca postojowego nie chroniła rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Należy przy tym zaznaczyć, że garaż stanowił część wspólną całej nieruchomości i prawa do niego należały proporcjonalnie do wszystkich właścicieli lokali znajdujących się w bloku. Przypisywanie miejsc postojowych przez dewelopera określonym mieszkańcom odbywało się na mocy udzielonych przez nich pełnomocnictw.

Rodzina, której odebrano prawo do miejsca postojowego, czuła się poszkodowana takim obrotem sprawy i złożyła apelację od wspomnianego wyroku. Ta co prawda została oddalona, ale sprawa trafiła na wokandę Sądu Najwyższego.

Po zbadaniu okoliczności sporu SN w wyroku z 8.2.2019 r. (I CSK 770/17) uchylił wcześniejsze orzeczenie i nakazał ponowne rozpoznanie sprawy. W opinii organu należałoby zacząć od ustalenia zakresu i prawidłowości pełnomocnictw udzielonych deweloperowi przez mieszkańców bloku, co do powierzchni garażu. Sąd zauważył, że kluczowe w omawianej sprawie jest zbadanie, na jakich zasadach deweloper nie tylko wydzielił, ale także sprzedawał miejsca postojowe. Następnie trzeba znaleźć podstawę związania w omawianym przypadku prawa do lokalu z prawem do miejsca garażowego. Jeśli bowiem rodzina skutecznie kupiła mieszkanie z udziałem w nieruchomości wspólnej w postaci parkingu, powinna mieć prawo powoływania się na rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych a dwóch właścicieli miejsca postojowego
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny