Rejestracja jako podatnika VAT a działalność wspólnoty mieszkaniowej

A A A

Naczelny Sąd Administracyjny zajął stanowisko w sprawie dotyczącej rejestrowania się wspólnoty mieszkaniowej jako podatnika VAT.


W tej kwestii do fiskusa zwróciła się jedna ze wspólnot, która we wniosku o interpretację tłumaczyła, że w ramach realizowanych prac związanych z zarządem nieruchomością wspólną często dokonuje zakupów towarów i usług, w tym także mediów, które następnie służą poszczególnym właścicielom danych lokali. W związku z faktem, że ponoszone koszty przekraczają kwotę, która zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług VAT (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.; dalej VATU), uprawnia do zwolnienia podatkowego, wspólnota nabrała wątpliwości, czy właśnie w związku z odsprzedażą mediów właścicielom lokali nie powinna zarejestrować się jako podatnik VAT.

Skarbówka odpowiedziała, że wydatki związane z odsprzedażą mediów powinny być wliczane do limitu sprzedaży uprawniającego do korzystania ze zwolnienia na mocy ww. przepisów. Są one bowiem związane w nieruchomościami. Jeśli jednak wspólnota przekroczy limit, stanie się podatnikiem VAT i konieczna będzie rejestracja.

Strona wnioskująca nie podzieliła opinii fiskusa i zaskarżyła ją. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację wspólnocie, co do tego, że koszty związane z odsprzedażą mediów nie są związane z nieruchomościami. Stanowisko to podzielił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7.5.2021 r. (I FSK 1588/18). Sąd zwrócił uwagę na znaczenie sformułowania „świadczenie usług związanych z nieruchomościami”. Chodzi w nim nie o to, by usługa była w jakikolwiek sposób związana z nieruchomością. Gdyby tak interpretować ten zapis, bardzo wiele usług można by było zakwalifikować do tej kategorii. Tymczasem prawodawca miał tu na myśli sytuację, w której przedmiotem świadczenia usług jest właśnie dana nieruchomość, czyli kiedy stanowi ona istotny element owego świadczenia. Sąd zgodził się, że w przypadku odsprzedaży usługi dostawy mediów oczywiście trudno nie związać jej z konkretnym lokalem, to jednak związek ten nie jest bezpośredni, a nieruchomość nie jest bowiem elementem konstytutywnym takiej transakcji. W związku z powyższym NSA orzekł, że zgodnie z twierdzeniem wspólnoty wydatki związane z odsprzedażą mediów nie zaliczają się do wartości sprzedaży wymienionej w art. 113 ust. 1 VATU.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Rejestracja jako podatnika VAT a działalność wspólnoty mieszkaniowej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny