Regulacja stanu prawnego nieruchomości położonych na Ziemiach Odzyskanych

A A A

Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt ustawy, która ma wpłynąć na uregulowanie sytuacji prawnej nieruchomości znajdujących się na Ziemiach Odzyskanych oraz na obszarze Wolnego Miasta Gdańska. Stan prawny tych nieruchomości pozostaje nieuregulowany od lat. Sprawa stała się jednak o tyle pilna, że w związku z zaniedbaniami administracyjnymi obywatele Niemiec uzyskują korzystne wyroki przed polskimi sądami o zwrot utraconego po wojnie majątku.

 

Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada, że ujawnienie w księgach wieczystych aktualnego stanu prawnego nieruchomości ograniczy możliwość odzyskiwania nieruchomości przez spadkobierców ich byłych właścicieli.

 

W projekcie przewiduje się, że właściwi wojewodowie zostaną zobowiązani do sporządzenia i przekazania MSWiA wykazu nieruchomości, które przeszły na własność Skarbu Państwa lub gmin. Na tej podstawie powstanie całościowy wykaz tych nieruchomości. Następnie do 30.9.2008 r. starostowie będą musieli złożyć w sądach rejonowych wnioski o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa. W stosunku do nieruchomości samorządowych obowiązek złożenia wniosków obciąży wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).

 

Odrębny projekt ustawy dotyczącej uregulowania stanu prawnego nieruchomości na Ziemiach Odzyskanych przygotowała grupa senatorów. Projekt ten przewiduje, że wszystkie ujawnione w księgach wieczystych nieaktualne prawa i obciążenia wpisane przed 1945 r. powinny być wykreślone.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Regulacja stanu prawnego nieruchomości położonych na Ziemiach Odzyskanych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny