Realizacja celu wywłaszczenia a zwrot nieruchomości

A A A

Sądowym rozstrzygnięciem zakończył się spór dotyczący zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.


Chodziło o osiedle mieszkaniowe, które powstało w Łodzi w latach 80. XX w. Na potrzebę realizacji tej inwestycji wywłaszczono część właścicieli. Wśród nieruchomości uzyskanych właśnie w ten sposób znalazła się także taka o powierzchni 10 tys. m2. Jej spadkobiercy doszli do wniosku, że część z działek wchodzących w jej skład nie została zagospodarowana zgodnie z przeznaczeniem i postanowili podjąć starania o jej odzyskanie gruntów o łącznej powierzchni 4 tys. m2. Skierowali swoje roszczenia do starosty, argumentując że cel wywłaszczenia nie został zrealizowany. Organ orzekł na ich korzyść i nakazał władzom Łodzi zwrot nieruchomości. Prezydent miasta złożył jednak odwołanie od powyższej decyzji, a wojewoda stwierdził, że akurat na dwóch działkach, których dotyczyło roszczenie, wcale nie miały powstać budynki mieszkalne, a zieleń osiedlowa. Ponieważ w danej chwili teren ten był zrośnięty samosiewami i chwastami, znajdowały się na nim także pozostałości po stawach rybnych, wojewoda uznał, że owe działki mogą jeszcze zostać wykorzystane zgodnie z celem wywłaszczenia. Co więcej organ ten stwierdził, że realizacja tego typu inwestycji zazwyczaj wymaga czasu, a miasto wciąż podejmuje działania mające na celu organizację zieleni miejskiej. W konsekwencji odmówił zwrotu działek spadkobiercom właścicieli, a ci zaskarżyli z kolei tę decyzję do sądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi orzekł podobnie jak wojewoda. Argumentował on, że przez realizację inwestycji w postaci osiedla mieszkaniowego rozumie się nie tylko wybudowanie budynków mieszkalnych, ale także organizację infrastruktury towarzyszącej, w tym także terenów zieleni.

Z takim obrotem sprawy nie zgodzili się wnioskujący o zwrot działek. W konsekwencji ich działania sprawa trafiła na wokandę NSA. Organ ten wydał wyrok, w którym stwierdził, że w przypadku wywłaszczenia nieruchomości na dany cel, trzeba go dokładnie wykazać. Choć wiadomo, że na osiedle mieszkaniowe nie składają się same budynki, jednak infrastruktura towarzysząca blokom powinna zostać w jakiś sposób sprecyzowana i powinny zostać podjęte działania zmierzające do jej zorganizowania. W opinii sądu stan dwóch działek, które były przedmiotem roszczenia, nie pozostawiał wątpliwości, że inwestor nie zajął się ich zagospodarowaniem.

Na skutek orzeczenia NSA (I OSK 2926/16) decyzja wojewody została uchylona i organ ten nakazał staroście ponowne rozpoznanie sprawy. Choć ten nakazał zwrot omawianych działek, to nie koniec sprawy, bowiem prezydent Łodzi zaskarżył wspomnianą decyzję. WSA w Łodzi oddalił jednak skargę.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Realizacja celu wywłaszczenia a zwrot nieruchomości
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny