Przekształcenie użytkowania wieczystego bez możliwości odliczenia VAT

A A A

Jeden z przedsiębiorców w odstępie trzech lat nabył prawo użytkowania wieczystego dwóch niezależnych działek gruntu. Na każdej z nich znajdowały się pewne zabudowania – na jednej magazyn, a na drugiej wiata. Firma korzystała z tychże nieruchomości przez kilka lat, a następnie wykupiła je na własność od Skarbu Państwa, co zostało potwierdzone fakturą wystawioną przez starostwo powiatowe. Przedsiębiorca zwrócił się do fiskusa z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w kwestii możliwości odliczenia VAT-u (23%) uwzględnionego na fakturze. Kierując pytanie do organów podatkowych wskazywał on, że nabycie nieruchomości miało związek wyłącznie z prowadzoną przez niego działalnością i w jego mniemaniu upoważniało go do stosownego odliczenia.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy był jednak innego zdania. W indywidualnej interpretacji podatkowej z 11.9.2016 r. (ITPP1/ 443-525/13/JJ) przedstawiciel fiskusa uznał, że w omawianej sytuacji nie doszło nawet do czynności opodatkowanej, a co za tym idzie – wystawiona przez starostwo faktura była błędna. Ponieważ przedsiębiorca już wcześniej posiadał prawo użytkowania wieczystego przedmiotowych nieruchomości, czyli de facto dostarczono mu możliwość dysponowania nimi. Transakcja dokonana między przedsiębiorcą a Skarbem Państwa sankcjonowała zatem nie tyle ową dostawę, co przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dyrektor Izby Skarbowej powołał się w tym względzie na przepisy definiujące tak sam towar (jako rzeczy oraz ich części a także wszelkie postacie energii – art. 2 pkt 6 VATU), jak i właśnie jego dostawę (przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel – art. 7 ust. 1 VATU). Kluczowe ze względów podatkowych było zatem nie tyle uzyskanie podstawy do rozporządzania nieruchomościami w sensie prawnym, co faktyczne możliwości dysponowania nimi, a te przedsiębiorca posiadał wcześniej, przed dokonaniem transakcji kupna.

W opinii fikusa owo przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie stanowi w żaden sposób ponownej dostawy towaru, nie doszło bowiem do zmiany władztwa nad przedmiotowymi nieruchomościami. Zdaniem organów po pierwsze dokonana transakcja nie powinna zostać opodatkowana VAT, a co za tym idzie – przedsiębiorca nie może odliczyć tego podatku tylko dlatego, że został on uwzględniony na błędnie wystawionej fakturze.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Przekształcenie użytkowania wieczystego bez możliwości odliczenia VAT
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny