Przekroczenie granicy działki przy ocieplaniu budynku

A A A

Do sąsiedzkiego sporu dotyczącego adaptacji elewacji budynku doszło w jednej z miejscowości w województwie lubuskim. W ubiegłym roku właściciele domu jednorodzinnego zdecydowali się na przeprowadzenie remontu. Oprócz ocieplenia budynku dokonali także kilku zmian, które zaniepokoiły kobietę mieszkającą na posesji obok. Sąsiadka zauważyła, że w ścianach domu pojawiły się nowe otwory, co wyraźnie ją zaniepokoiło. Zdecydowała się skierować sprawę do nadzoru budowlanego, który po dokonaniu stosownej kontroli stwierdził znamiona samowoli. W związku z powyższym inspektorzy nakazali właścicielom remontowanego domu dokonanie stosownych poprawek, wśród których znalazły się roboty związane z zamurowaniem części okien, wykuciem innego (usytuowanego od strony sąsiadującej z posesją wspomnianej kobiety). Dodatkowo nakazali także wstawienie nadproża i wydzielenie dwóch pokoi z obecnie funkcjonującej przestrzeni dziennej we wnętrzu budynku.

Właściciele domu jednorodzinnego zastosowali się do wskazań nadzoru, ale to nie było wystarczające dla sąsiadki. Wczytując się w decyzję inspektorów uznała, że dokument ten nie zawierał wszystkich niezbędnych w jej opinii poprawek, jakie powinny zostać dokonane na pobliskiej nieruchomości. W związku z powyższym kobieta odwołała się do organu nadzoru zarzucając mu brak zwrócenia uwagi na ocieplenie budynku. Sąsiadka twierdziła, że została naruszona jej własność, bowiem materiał ocieplający zastosowany na elewacji wystawał poza obręb granicy nieruchomości, na której jest posadowiony remontowany dom.

WINB rozpatrzył zarzuty kobiety, jednak pozostał przy swoim. Ponieważ budynek, który podlegał ociepleniu był zlokalizowany w granicy działki, zdaniem organów nadzoru nie było innej możliwości ocieplenia jego ścian. Sąsiadka nie przyjęła takiej argumentacji i zaskarżyła decyzję WINB, jednak Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 5.4.2018 r. (II SA/Go 1101/17) oddalił jej skargę. Sąd, powtórzył uzasadnienie, jakie wcześniej wydały organy nadzoru i zgodził się co do tego, że w omawianym przypadku doszło w pierwszej kolejności do naruszenia własności. Jest to jednak instytucja prawa cywilnego, a w stosunku do takiej nie mogą znaleźć zastosowania przepisy prawa administracyjnego. W konsekwencji organ nadzoru budowlanego nie ma prawa do ingerencji w powyższej sprawie.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Przekroczenie granicy działki przy ocieplaniu budynku
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny