Propozycje zmian w ustawie o gruntach rolnych

A A A

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje wprowadzenie zmian w regulacjach dotyczących obrotem ziemią rolną.

 

Najbardziej oczekiwaną modernizacją ma być ta zwiększająca powierzchnię nieruchomości (z 0,3 do 1 ha), która mogłaby być nabywana przez „nierolników”. Inwestorzy chcieliby, by ustawowo zezwolono także na bardziej swobodny obrót ziemią rolną w postaci siedlisk o powierzchni do 2 ha, a także gleb o takiej samej powierzchni, ale zakwalifikowanych do słabszych klas bonitacyjnych. Nie ma jednak pewności, czy kwestia zmiany limitu powierzchni gruntów rolnych podlegających transakcji kupna-sprzedaży w ogóle znajdzie się w nowelizacji.

W projekcie zmian ustawy z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1405 ze zm.) rozszerzeniu ma ulec katalog osób uprawnionych do nabywania gruntów rolnych o powierzchni większej niż 0,3 ha. Dotychczas takie uprawnienie przysługiwało rolnikom indywidualnym oraz osobom bliskim zbywcy, czyli jego zstępnym, wstępnym, rodzeństwie, dzieciom rodzeństwa, małżonkowi, czy też osobom przysposabiającym i przysposobionym. Jeśli proponowane zmiany zostaną uchwalone, grupa uprawnionych zostanie powiększona o rodzeństwo rodziców, pasierbów, zięcia oraz synową, co ma służyć zwiększeniu możliwości zatrzymania danej nieruchomości rolnej w tzw. rodzinie.

Dodatkowo resort zapowiedział uwzględnienie w znowelizowanych przepisach także zmiany dotyczącej sytuacji, w której dochodzi do podziału majątku rolnego pomiędzy małżonków na skutek rozwodu.

Prace nad nowelizacją ustawy przeciągają się. Wcześniej zapowiadano ich wejście w życie na wrzesień 2018, jednak ze względu na wciąż trwające prace legislacyjne, nie wiadomo, kiedy w rzeczywistości ziści się wprowadzenie nowego prawa.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Propozycje zmian w ustawie o gruntach rolnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny