Propozycje zmian dotyczące gruntów rolnych w miastach

A A A

W lutym br. do Sejmu został wniesiony projekt zmian w ustawie z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 909 ze zm.), którego autorami są przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Posłowie proponują, by do ustawy dodać zapis, wyłączający stosowanie jej przepisów w stosunku do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położonych w granicach administracyjnych miast. Działanie to ma na celu przywrócenie funkcjonalności przepisów sprzed nowelizacji, do jakiej doszło w 2014 r. Zdaniem autorów projektu wprowadzone dwa lata temu regulacje znacznie utrudniły, a w praktyce – zablokowały możliwość prowadzenia procesów inwestycyjnych na gruntach leżących administracyjnie w granicach miast, a charakteryzujących się wysoką klasyfikację rolniczą. Po ich wprowadzeniu przedsiębiorcy, którzy chcieli rozpocząć inwestycje na takich właśnie terenach, musieli ponosić ogromne koszty związane z wyłączeniem działek z produkcji rolnej, co powodowało, że tylko nieliczni z nich decydowali się na przeprowadzenie takiego przedsięwzięcia. Co więcej, także procedury związane z wyłączeniem gruntów zajmowały więcej czasu, co wpływało na rentowność inwestycji.

 

Proponowana przez posłów zmiana ma na celu ponowne przyciągnięcie inwestorów do miast, ułatwienie tworzenia specjalnych stref ekonomicznych, a tym samym nowych miejsc pracy. Pomysł ten zyskał poparcie Polskiego Związku Firm Dewe­loperskich, a także prawników i urzędników.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Propozycje zmian dotyczące gruntów rolnych w miastach
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny