Propozycje dalszej liberalizacji przepisów dotyczących odrolnienia gruntów

A A A

Posłowie z partii Lewica i Demokraci zgłosili propozycję zmian w obowiązujących dopiero od dnia 1.1.2009 r. nowych zasadach odrolniania gruntów. Przypomnieć należy, iż zostały one wprowadzone nowelizacją z dnia 19 grudnia 2008 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 237, poz. 165).

 

Zaproponowane przez parlamentarzystów lewicy zmiany zakładają, iż wprowadzone wskazaną nowelizacją uproszczone procedury zmiany statusu gruntów obejmą również tereny położone poza granicami miast. Zgłoszona propozycja przewiduje, iż gminy przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wskazywać będą tzw. obszary urbanizacji. Będą to tereny przeznaczone pod np. zabudowę mieszkaniową. Projekt zakłada, że nieistotnym będzie, czy obszar przeznaczony pod zamieszkanie położony będzie w granicach administracyjnych miast czy też wsi. Teren zostanie wyłączony spod obowiązywania ustawy o ochronie gruntów.

 

Projektowane zmiany zakładają również, iż z gmin zdjęty zostanie obowiązek uzyskiwania zgód od marszałka województwa lub ministra rolnictwa, w zależności od klasy gruntu, na zmianę jego przeznaczenia z rolnych na inwestycyjne. Nowelizacja, jeżeli wejdzie w życie, zniesie również obowiązek dokonywania tzw. odrolnień w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Źródła: „Rzeczpospolita”

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Propozycje dalszej liberalizacji przepisów dotyczących odrolnienia gruntów
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny