Propozycja kar finansowych za brak segregacji odpadów

A A A

Ministerstwo Środowiska planuje modyfikację systemu odbioru śmieci, a co za tym idzie – należy się spodziewać także nowego systemu opłat i kar związanych z segregacją śmieci.

 

Działania te mają na celu usankcjonowanie obowiązku sortowania odpadów już na etapie ich odbioru z gospodarstw domowych. Obecnie nie ma bowiem aktu prawnego rangi ustawowej, który nakazywałby wstępne dzielenie odpadów, chociaż taki obowiązek może wynikać z przepisów lokalnych. Dlatego konieczność dokonywania segregacji śmieci znalazła się w projekcie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Co więcej, przewiduje się także, iż za brak przestrzegania tej regulacji trzeba będzie ponieść kary finansowe w wysokości czterokrotności opłaty za wywóz śmieci. O tym, że ktoś nie segreguje odpadów miałyby informować władze gminy firmy zajmujące się ich odbiorem.

Samorządowcy upatrują w takiej zmianie szansy na uporządkowanie kwestii segregacji odpadów i mają nadzieję, że w obawie przed wysokimi karami finansowymi mieszkańcy poczuliby się wystarczająco zdopingowani do przestrzegania regulacji.

Proponowane modyfikacje mają jednak także i przeciwników. Zastrzeżenia względem nich ma m.in. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Jego przedstawiciele zwracają uwagę na fakt, że taka zmiana przepisów spowoduje konieczność ponoszenia odpowiedzialności zbiorowej np. w przypadku mieszkańców bloków, w których tylko część z nich nie segregowałaby odpadów. W takiej sytuacji nałożone na wszystkich kary byłyby stanowczo za wysokie i niewspółmierne do poniesionej winy zwłaszcza, że trudno sobie wyobrazić skuteczny sposób nadzorowania i monitoringu tego, który z mieszkańców faktycznie zawinił. Co prawda przepisy proponowane w projekcie ustawy dają samorządom możliwość obniżania stawek sankcji, jednak trudno przewidzieć, w jakim zakresie gminy i miasta zechcą skorzystać z tej opcji.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Propozycja kar finansowych za brak segregacji odpadów
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny