Projekt nowelizacji ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane

A A A

W Ministerstwie Budownictwa przygotowany został projekt nowelizacji ustawy z 9.7.2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane. W ubiegłym roku wiele przepisów tej ustawy zostało zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny. Trybunał odroczył jednak wejście w życie wyroku i niekonstytucyjne przepisy obowiązywać miały do końca czerwca br.

 

Nowelizowana obecnie ustawa miała przeciwdziałać zatorom płatniczym w budownictwie. Przepisy ustawy znajdują zastosowanie odnośnie każdego kontraktu na prace budowlane. Na mocy jej przepisów wykonawcy mogą żądać, by zamawiający przedstawił gwarancję bankową lub ubezpieczeniową zabezpieczającą wypłatę należnego wykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace. Jeżeli zamawiający nie przedstawi stosownej gwarancji w terminie wskazanym przez wykonawcę, wykonawca ma prawo zejść z placu budowy i dochodzić zapłaty na drodze procesu cywilnego. Na mocy dotychczasowych przepisów inwestor, który terminowo płacił za prace budowlane, uprawniony był do żądania od wykonawcy zwrotu jedynie 2% poniesionych kosztów gwarancji. Rozwiązanie takie zostało zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny.

 

Projekt nowelizacji omawianej ustawy przewiduje, że inwestorowi, który będzie płacić za roboty budowlane w umówionym terminie, wykonawca zwróci połowę kosztów poniesionych na udzielenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty.

 

Nowelizacja wprowadza także dwa terminy, jakie wykonawca może wyznaczyć inwestorowi na udzielenie gwarancji. Niedopełnienie pierwszego, 30-dniowego, grozić będzie wstrzymaniem robót. Wykonawca będzie też mógł wyznaczyć dodatkowy, przynajmniej 14-dniowy termin. Dopiero po jego bezskutecznym upływie będzie miał prawo odstąpić od umowy i żądać umówionego wynagrodzenia pomniejszonego o to, co zaoszczędził z powodu niewykonania całości prac.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekt nowelizacji ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny