Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

A A A

4 lutego br. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. W projekcie rozszerzono katalog firm uprawnionych do nabywania nieruchomości publicznych bez przetargu. Rozszerzenie nabywania nieruchomości w trybie bezprzetargowym dotyczy tych podmiotów, które z różnych przyczyn, najczęściej prawnych lub wynikających z miejscowych planów zagospodarowania, mogą być wyłącznymi nabywcami nieruchomości lub ich części. Przetarg w takim przypadku byłby bezprzedmiotowy. Przy wydzierżawianiu, wynajmowaniu lub użyczaniu nieruchomości Skarbu Państwa na czas do lat 3 w nowelizacji zaproponowano rezygnację z uzyskiwania zgody wojewody.

 

W projekcie nowelizacji określono zasady ustalania ceny nieruchomości przy jej sprzedaży po dwóch bezskutecznych przetargach. Ustalono, że cena ma być nie niższa niż wywoławcza w drugim przetargu. Zmieniono też przepis dotyczący pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości z zasobu nieruchomości publicznych. Jeżeli postanowienia projektu wejdą w życie, pierwszeństwo takie będą mieli m.in. najemcy lokali mieszkalnych. Przepis uniemożliwi sprzedaż całych budynków osobom trzecim bez uwzględnienia praw najemców.

 

Projekt przewiduje także upoważnienie Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast do publikowania rejestrów rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. Szerzej o nowelizacji piszemy na s. 16.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny