Próby rozwiązania problemu eksmisji na bruk

A A A

Od początku listopada do końca marca obowiązuje zakaz eksmisji na bruk. Powodem większości eksmisji są zaległości czynszowe. Resort gospodarki szacuje, że bezdomnych, m.in. z powodu eksmisji, jest ok. 40 tys. osób, a zagrożonych eksmisją - 100 tys.

 

Sądy w 2001 r. orzekły eksmisję w 15 810 sprawach, a w 2002 r. - w 33 634 wypadkach. Komornicy w 2001 r. wykonali 9325 eksmisji (na bruk w 6612 wypadkach), a w 2002 r. - 7631 eksmisji (na bruk w 4935 wypadkach). W I półroczu 2003 r. wykonano 3155 eksmisji (w tym donikąd 2332). Na wykonanie czeka jeszcze 12 439 wyroków eksmisyjnych, w tym bez lokalu socjalnego - 8967.

 

W latach 1994-1998 eksmisji na bruk wykonano w sumie 6656. Potem liczba ta wzrosła. W 1999 r. przeprowadzono 5120 eksmisji, a rok później - 9917. Ich liczba zaczęła spadać, gdy pod koniec grudnia 2000 r. zmieniły się przepisy. Wówczas zobowiązano sądy, by orzekając o eksmisji, jednocześnie decydowały, czy eksmitowanemu należy się prawo do lokalu socjalnego, czy nie.

 

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości przygotowała projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, w którym m.in. przewidziany został całkowity zakaz eksmisji na bruk (art. 1046 KPC). Na podstawie nowego przepisu komornik nie będzie mógł przeprowadzić eksmisji donikąd do momentu aż gmina nie dostarczy pomieszczenia tymczasowego. Takie pomieszczenie ma nadawać się do zamieszkania, mieć co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej oraz znajdować się w tej samej lub w pobliżu miejscowości, w której mieszkał eksmitowany.

 

Rozwiązania przeciwdziałające eksmisjom na bruk przewiduje także projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów przygotowany przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Proponuje się w niej wyłączyć spod ochrony przed eksmisją część najemców. Chodzi o osoby wynajmujące mieszkania w ramach tzw. najmu komercyjnego (lokale budowane pod wynajem przez osoby fizyczne) lub najmu doraźnego (właściciel ma nie więcej niż dwa mieszkania i z jednego z nich tymczasowo nie korzysta).

 

Nowelizacja przewiduje też, że prawo do lokalu socjalnego utraciłyby osoby, które zakłócają spokój sąsiadom, awanturują się, demolują mieszkanie.

 

W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad programem wspierania budownictwa socjalnego. Przygotowano projekt ustawy o wykorzystaniu środków Funduszu Dopłat i Funduszu Pracy na wspieranie budowy niektórych lokali i pomieszczeń mieszkalnych w latach 2004-2005. Ta ustawa obowiązywałaby tylko dwa lata. W tym czasie wspomogłaby finansowo gminy przy budowie domów z mieszkaniami socjalnymi, schronisk oraz noclegowni. Według projektu, państwo dokładałoby do kosztów budowy (dotacje z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego) oraz refundowało koszty zatrudnienia bezrobotnych przy budowie schronisk, noclegowni (pieniądze mają pochodzić z Funduszu Pracy).

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Próby rozwiązania problemu eksmisji na bruk
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny