Premia gwarancyjna wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków

A A A

Sąd Okręgowy w Białymstoku rozpatrując spór rozwodzących się małżonków doszedł do przekonania, iż premia gwarancyjna wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków i to nawet wówczas, gdy środki wniosło jedno z nich (II Ca 160/10).

 

W przedmiotowej sprawie Sąd musiał rozstrzygnąć wysokość poszczególnych nakładów, jakie każdy z rozwodzących się małżonków dokonał na zakup ich pierwszego wspólnego mieszkania. Sąd podtrzymał zaprezentowaną uprzednio przez Sąd Najwyższy linię orzeczniczą, iż kluczowe znaczenie ma data realizacji praw do premii. Wobec powyższego należy mieć na uwadze, iż jeżeli do likwidacji książeczki mieszkaniowej doszło w trakcie trwania małżeństwa, wówczas uzyskane w ten sposób środki wchodzą w skład majątku wspólnego.

 

W ocenie Sądu bez znaczenia jest fakt, iż wkład na książeczce został zgromadzony jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. W uzasadnieniu przywołano treść art. 32 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Doszedł on do przekonania, iż traktowanie premii gwarancyjnej jako dochodu z majątku osobistego zgodne jest ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem praw wynikających z książeczki mieszkaniowej.

 

W przedmiotowej sprawie chodzi zatem o prawo do premii, której realizacja ma służyć zwiększeniu środków przeznaczonych przez małżonków na wspólne zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. Powyższy pogląd został wcześniej zaprezentowany w wyroku Sądu Najwyższego z 9.4.1997 r. (III CKU 10/97).

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Premia gwarancyjna wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny