Preferencyjne kredyty mieszkaniowe

A A A

3 lipca br. Rada Ministrów przyjęła, opracowany w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Projekt jest nowym rozwiązaniem w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego, wynikającym z przyjętego w styczniu br. programu gospodarczego rządu. Proponowany - tańszy, niż obecne - kredyt mieszkaniowy ma stać się jednym z instrumentów pozwalających przezwyciężyć obserwowany ostatnio regres w budownictwie mieszkaniowym. Widocznym objawem tego kryzysu jest notowany spadek liczby pozwoleń na budowę. Obserwuje się także wyraźny spadek tempa inwestowania - w okresie od stycznia do maja br. oddano do użytku 34,3 tys. mieszkań, tj. o 16% mniej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 

W ostatnim czasie komercyjny kredyt mieszkaniowy o wysokim oprocentowaniu stał się za drogi i niedostępny dla większości obywateli. Podczas gdy w krajach UE aż 80-90% inwestycji mieszkaniowych finansowanych jest z kredytów bankowych lub kredytów udzielanych przez inne instytucje finansowe, w Polsce w ostatnich latach jedynie 16-18% pochodziło z tego źródła (udział środków własnych wynosił prawie 70%). Instytut Gospodarki Mieszkaniowej szacuje, że w 2001 r. z ogólnej kwoty nakładów inwestycyjnych na mieszkalnictwo, według źródeł finansowania, 21,4% przypadało na kredyty mieszkaniowe. W końcu 2001 r. należności systemu bankowego z tytułu kredytów mieszkaniowych wyniosły 21,2 mld zł, co stanowiło wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 5,3 mld zł. Przyrost dotyczył na ogół inwestycyjnych kredytów dewizowych. Możliwość zaciągnięcia takiego kredytu warunkuje przede wszystkim posiadanie zdolności kredytowej. Przy dzisiejszych stopach oprocentowania kredytów wymagania stawiane przez banki są często trudne do spełnienia. Dlatego też, wprowadzenie możliwości odpisywania od dochodu, podlegającego opodatkowaniu odsetek od kredytu mieszkaniowego, połączone z uruchomieniem preferencyjnych kredytów o stałej stopie procentowej, mogą w istotny sposób wpłynąć na wzrost efektywnego popytu na mieszkania, zwłaszcza w grupie potencjalnych nabywców mieszkań o niższym stopniu zamożności.

 

Pomoc państwa sprowadza się do dopłat do odsetek od kredytów udzielanych przez banki na cele mieszkaniowe. Dopłata jest rekompensatą, jaką otrzymują banki komercyjne z tytułu udzielania kredytów o stopie procentowej niższej niż stopa rynkowa. Wyrównuje ona różnicę pomiędzy stopą stałą, a rynkowym oprocentowaniem kredytów.

 

Preferencyjny kredyt mógłby być zaciągnięty na zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych przez osoby fizyczne, a także wspólnoty mieszkaniowe. Kredytem nie mogą być objęte remonty lokali, wspierane już tzw. ulgą remontową w podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Oferta kredytu jest szeroka - będą mogli z niego korzystać także ci, którzy wcześniej korzystali już z podatkowych ulg mieszkaniowych, w tym ulgi budowlanej. Wysokość stałej stopy procentowej, według której kredytobiorca będzie spłacał odsetki, ustalono w projekcie na 8%. W przypadku dalszej obniżki stóp rynkowych możliwe jest obniżenie stałej stopy o jeden punkt procentowy dla nowo zawieranych umów. Program obejmuje kredyty udzielane na co najmniej 20 lat i nie więcej niż 25 lat (z wyjątkiem kredytów remontowych, które mogą być krótsze), przy czym spłata kredytu może być odroczona na okres do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu. Wcześniejsza spłata kredytu, niż to ustalono w umowie, będzie możliwa pod warunkiem spłaty przez kredytobiorcę całości zastosowanych dopłat.

 

W projekcie przewiduje się, aby nowe kredyty były udzielane do końca 2005 r. Prognozy wskazują, że w późniejszym okresie, ze względu na generalne obniżenie poziomu stóp procentowych, nie będzie potrzeby stosowania dopłat.

 

Zaangażowanie środków budżetowych w realizację programu jest w dużej mierze zależne od kształtowania się stóp rynkowych oraz oczywiście od popytu na kredyty. Według uśrednionych prognoz, zaangażowanie Państwa sfinansowane emisją obligacji, nie powinno przekroczyć: w 2003 r. 143 mln zł, w 2004 r. - ok. 330 mln zł, a w 2005 r. - 550 - 600 mln zł. W miarę spadku rynkowych stóp procentowych program zacznie jednak generować nadwyżki, pochodzące ze spłat kredytobiorców, które zmniejszą poziom nakładów państwa w ujęciu globalnym.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Preferencyjne kredyty mieszkaniowe
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny