Prawo pierwszeństwa to nie to samo, co prawo pierwokupu

A A A

Sąd Najwyższy w uchwale z 7.10.2008 r. (III CZP 95/08) przesądził, iż dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości nie przysługuje roszczenie o unieważnienie transakcji sprzedaży nieruchomości, która została zbyta na rzecz osoby trzeciej. Powyższe orzeczenie jest następstwem pozwu, jaki złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Meatex przeciwko Agencji Własności Rolnych. Maetex domagał się, aby sąd zobowiązał Agencję do złożenia oświadczenia o sprzedaży nieruchomości, za pierwotną tj. pierwszą z zaproponowanych przez przedsiębiorstwo cen.

 

Z przedstawionego w uzasadnieniu stanu faktycznego wynika, iż pomiędzy stronami obowiązywała umowa dzierżawy działki o powierzchni przeszło 153 ha. W dniu 15.4.2004 r. upływał termin, zawartej pomiędzy wskazanymi podmiotami umowy dzierżawy. Wobec powyższego, Agencja Nieruchomości Rolnych wezwała Meatex do zawarcia Aneksu, w którym miała ona zostać przedłużona. Strony nie były jednak w stanie porozumieć się w tej kwestii. Jednocześnie Meatex odmawiał wydania nieruchomości i podtrzymywał zamiar jej nabycia za kwotę 550 000 zł. Agencja informowała trzykrotnie o sprzedaży, wskazując kolejno ceny: 800 000 zł, 1 260 000 zł i 1 350 000 zł. Do zawarcia umowy sprzedaży ostatecznie nie doszło, wobec czego Agencja dokonała sprzedaży wskazanej nieruchomości na rzecz innego podmiotu

 

Spółka na podstawie art. 29 ust. 1c ustawy z 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa złożyła pozew o unieważnienie wskazanej umowy. Przypomnijmy, iż przepis ten przyznaje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości podmiotowi, który uprzednio dzierżawił ją przez okres co najmniej 3 lat. Sąd I instancji odrzucił roszczenie Spółki. W uzasadnieniu wskazano, iż pierwszeństwo przewidziane w powyższym przepisie nie wywołuje roszczenia o zawarcie umowy, wskazując jednocześnie, iż nie jest to prawo pierwokupu. Powyższe rozstrzygnięcie wzbudziło wątpliwości sądu II instancji, który zwrócił się z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego. W uchwale z 7.10.2008 r. SN potwierdził, iż rozstrzygnięcie zapadłe w I instancji zostało wydane prawidłowo. W uzasadnieniu wskazano, iż dzierżawca, któremu przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, pominięty przez Agencję przy sprzedaży, nie może domagać się stwierdzenia nieważności umowy sprzedaży na rzecz innego kupującego.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Prawo pierwszeństwa to nie to samo, co prawo pierwokupu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny