Prawo do ulgi podatkowej przy sprzedaży udziału w gruntach rolnych

A A A

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał sprawę dotyczącą zwolnienia z podatku od dochodów osób fizycznych transakcji sprzedaży udziału w nieruchomości obejmującej grunty rolne.

Do sporu doszło między skarbówką a podatniczką, która zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji. Kobieta przedstawiła swoją sytuację w następujący sposób. Jesienią 2015 r. stała się posiadaczką udziału w nieruchomości rolnej, którą następnie postanowiła sprzedać. W tym celu zawarła warunkową umowę z kupującymi, którzy posiadali już gospodarstwo rolne – jej część działki miała zostać włączona w jego skład. Podatniczka sądziła, że taka transakcja na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 PDOFizU będzie podlegała uldze. W jej opinii o takim obrocie sprawy przesądzał fakt, że sprzedawana działka wciąż miała charakter rolniczy i miała służyć prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Skarbówka była jednak odmiennego zdania. W opinii urzędników zastosowanie zwolnienia podatkowego byłoby możliwe w przypadku sprzedaży nieruchomości lub jej części już należącej do gospodarstwa rolnego, a nieruchomość podatniczki nie spełniała tego kryterium.

Kobieta trwała na swoim stanowisku i odwołała się od decyzji fiskusa do sądu. Rozpoznając okoliczności zaskarżenia WSA w Szczecinie stanął po stronie podatniczki. W opinii sądu dosłowne traktowanie ww. przepisu, które wykluczało zastosowanie ulgi podatkowej w stosunku do udziału w nieruchomości było niewłaściwe. Sąd zauważył, że gdyby chcieć stosować ten przepis literalnie mogłoby dojść do sytuacji, w której nawet symultaniczna sprzedaż jednemu kupującemu wszystkich udziałów w działce przez każdego z właścicieli z osobna byłaby wtedy bez kwalifikacji do skorzystania ze zwolnienia podatkowego.

Z tym werdyktem nie zgodził się z kolei fiskus, w konsekwencji czego sprawa została skierowana na wokandę NSA. Sąd ten po rozpoznaniu okoliczności sporu przyznał rację podatniczce (II FSK 469/17). W opinii składu orzekającego nie ma powodów, dla których należałoby tak bardzo różnicować uprawnienie do skorzystania z ulgi podatkowej w zależności od zbycia całości własności nieruchomości bądź tylko udziału w niej. Choć w toku badania okoliczności sprawy NSA stwierdził brak jednoznacznego orzecznictwa w podobnych sporach, jednak ostatecznie wydał wyrok umożliwiający kobiecie skorzystanie z ulgi podatkowej. Tym samym sąd oddalił skargę kasacyjną skarbówki.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Prawo do ulgi podatkowej przy sprzedaży udziału w gruntach rolnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny