Poprawność rokowań w sprawie ustanowienia służebności

A A A

Małżeństwo S. otrzymało od starosty pismo informujące, że na mocy podjętej przez niego decyzji przez nieruchomość należącą do państwa S. zostanie przeprowadzona linia elektryczna, a tym samym ich możliwość korzystania z działki zostanie ograniczona. Decyzję tę starosta podjął na wniosek inwestora, którym są Sieci Elektroenergetyczne, powołując się przy tym na 124 ust. 1 w zw. z art. 6 pkt 2 GospNierU.

Właściciele nieruchomości postanowili odwołać się od otrzymanej decyzji. Ich wątpliwości wzbudziły rokowania, które powinny zostać przeprowadzone przez lokalne władze przed wydaniem zgody inwestorowi na przeprowadzenie linii. Zdaniem wojewody, do którego trafiła skarga, dochowano niezbędnych procedur. W opinii wojewody zrobiono to kierując do właścicieli nieruchomości stosowne pismo. Zwracano się w nim o zgodę na realizację inwestycji poprzez zaproponowanie zawarcia umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem miało być udzielenie zgody do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i odszkodowanie z tytułu spadku wartości nieruchomości obciążonej linią elektroenergetyczną. W zamian za udzielenie zgody i zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu właściciele nieruchomości mieliby otrzymać wskazane wynagrodzenie. Dodatkowo inwestor przedłożył do wiadomości właścicieli operat szacunkowy wskazujący wartość służebności oraz metodykę jej wyliczenia, a także harmonogram prac i wzory proponowanych umów. Ponieważ małżeństwo S. nie odpowiedziało na taką korespondencję w wyznaczonym terminie, inwestor powtórzył prośbę o wydanie zgody. Kiedy i ta została bez odpowiedzi uznano, że rokowania zakończyły się niepowodzeniem. Konsekwencją takiego biegu sprawy było zwrócenie się przez inwestora do starosty z wnioskiem o wydanie decyzji.

Pomimo zaskarżenia decyzji wojewody do sądu, małżeństwo S. nie uzyskało korzystnego dla siebie werdyktu. W wyroku z 12.1.2017 r. (IISA/Sz 1075/16) WSA w Szczecinie orzekł, że rokowania zostały przeprowadzone poprawnie.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Poprawność rokowań w sprawie ustanowienia służebności
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny