Poprawki na protokole z kontroli muszą być wiarygodne

A A A

Infrastruktura reklamowa po raz kolejny stała się przedmiotem sądowego sporu.


Tym razem chodziło o banner reklamowy, który w 2016 r. pojawił się w Krakowie. Został on posadowiony przez spółkę na terenie, który według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego był przeznaczony pod usługi i istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Co prawda zapisy planu miejscowego dopuszczały umiejscowienie na danej działce urządzeń reklamowych, jednak pod warunkiem, że ich gabaryty nie przekroczą wymiarów 5 m wysokości i 2,5 m szerokości.

Dokonując kontroli inspektorzy budowlani poddali kontroli banner umocowany na betonowej stopie. Stwierdzili, że powyższe warunki nie zostały spełnione – całą konstrukcję ocenili bowiem na 7 m wysokości, a wymiary billboardu na 3x6 m. W konsekwencji nadzór budowlany uznał całe urządzenie reklamowe za samowolę i nakazał rozbiórkę.

Spółka odwołała się od powyższej decyzji najpierw do WINB a następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Zarzucała organom nadzoru, że nie dokonały one poprawnie pomiarów tablicy reklamowej, a protokół z kontroli jest niewiarygodny, bowiem istnieją na nim poprawki dotyczące wymiarów, które zostały dokonane przez nie wiadomo kogo, bez jakichkolwiek paraf czy adnotacji dotyczących uwierzytelnienia naniesionych zmian.

WSA w Krakowie w wyroku z 25.9.2020 r. (II SA/Kr381/20) uchylił zaskarżoną decyzję. Sąd nie miał wątpliwości, że budowla, której rozbiórkę nakazano została wzniesiona bez wymaganego pozwolenia na budowę. Oznacza to, że właściwy organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest nakazać jej rozbiórkę (art. 48 ust. 1 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). Jedyną alternatywą jest możliwość przeprowadzenia postępowania legalizacyjnego, którego dopuszczalność zależy jednak od spełnienia przesłanek dotyczących zgodności wymiarów bannera z zapisami planu miejscowego. Rozpatrując zarzuty wobec nadzoru budowlanego dotyczące sporządzonego protokołu z kontroli sąd przychylił się do opinii skarżącego i uznał, że skoro „poprawki” zostały dokonane bez odpowiedniej adnotacji osoby sporządzającej protokół przed jego podpisaniem, należy uznać, iż w tym zakresie jest on pozbawiony waloru wiarygodności.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Poprawki na protokole z kontroli muszą być wiarygodne
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny