Pomysł na specustawę mieszkaniową

A A A

Rząd przygotowuje kolejne zmiany dotyczące mieszkalnictwa. Tym razem celem wprowadzenia nowych przepisów ma być udostępnienie pod budownictwo wielorodzinne większej liczby gruntów.

 

Tak ma się stać dzięki możliwości szybkiego przekwalifikowania przeznaczenia działek wydzielonych na terenach miejskich. Sposobem na osiągnięcie takiego efektu jest zmiana regulacji prawnych dotyczących przestrzegania przepisów lokalnych zakazujących tego rodzaju inwestycji. Autorzy projektu proponują, by na terenach, gdzie lokalizowanie budownictwa wielorodzinnego nie jest dopuszczone, możliwe było odstępstwo pod warunkiem uzyskania zgody władz samorządowych. Decyzje w tym względzie – po przeprowadzeniu stosownej analizy danego terenu pod kątem jego dostępności – miałby wydawać wojewoda.

Pomysł spotkał się z głęboką krytyką nie tylko przedstawicieli samorządów, ale także społecznych stowarzyszeń. Istnieje poważna obawa, że takie swoiste wyjęcie wybranych terenów spod regulacji ZagospPrzestrzU mogłaby skutkować totalnym bałaganem przestrzenno-organizacyjnym. Z kolei w opinii autorów projektu ustawy, takie zarzuty są bezzasadne. Przed zaistnieniem wspomnianej sytuacji ma bowiem chronić potrzeba uzyskania przez inwestora zgody rady gminy, bez której wojewoda nie będzie mógł pozwolić na realizację budowy. Co więcej – raz wydana decyzja ma być ostateczna i inwestor nie będzie miał prawa do odwoływania się od niej. Projekt specustawy mieszkaniowej jest na etapie konsultacji społecznych.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Pomysł na specustawę mieszkaniową
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny