Podział spółdzielni mieszkaniowej nie przesądza o prawie zasiedzenia nieruchomości

A A A

W uchwale z dnia 24.2.2009 r. Sąd Najwyższy ostatecznie rozstrzygnął, iż prawo własności do nieruchomości powstałe w skutek zasiedzenia gruntu, należącego uprzednio do osób nieznanych, gmin oraz Skarbu Państwa przysługuje również spółdzielni, które powstały na skutek podziału. Warunkiem jest dokonanie zabudowy wskazanych gruntów przez spółdzielnie przed dniem 5.12.1990 r., przy czym dopuszczalnym jest, aby wybudowania budynków dokonała również poprzedniczka prawna spółdzielni (III CZP 115/08).

 

Rozstrzygnięcie jest następstwem sprawy, jaka toczyła się z udziałem SM Centrum. Otóż sąd I instancji odmówił Spółdzielni stwierdzenie zasiedzenia działki, która znajdowała się w jej posiadaniu, a uprzednio również w posiadaniu jej poprzedniczki. Rozstrzygnięcie zostało wydane na podstawie art. 35 ust. 41 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w treści, która obowiązywała do dnia 31.7.2007 r. Przepis ten stanowił, iż „Spółdzielnia mieszkaniowa, która w dniu 5.12.1990 r. była posiadaczem nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa albo gminy, albo gdy właściciel tej nieruchomości pozostaje nieznany, pomimo podjętych starań o jego ustalenie, i przed tym dniem, na podstawie pozwolenia na budowę i decyzji lokalizacyjnej spółdzielnia ta wybudowała budynek, nabywa własność tej nieruchomości przez zasiedzenie. Orzeczenie sądu stwierdzające nabycie własności tej nieruchomości jest podstawą wpisu do księgi wieczystej”.

 

Przywołany przepis w żaden sposób nie określał sytuacji, w której spółdzielnia powstała w drodze podziału, a budynek został wybudowany nie przez spółdzielnię tylko przez jej prawną poprzedniczkę. Na tej podstawie sąd I Instancji odmówił dokonanie wpisu.

 

Sąd II Instancji powziął w tej sprawie wątpliwość i zwrócił się do SN. W odpowiedzi na zapytanie SN wyjaśnił, iż art. 35 ust. 41 nie wyłącza nabycia własności nieruchomości przez spółdzielnię powstałą w wyniku podziału spółdzielni, która na tej nieruchomości wybudowała budynek.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Podział spółdzielni mieszkaniowej nie przesądza o prawie zasiedzenia nieruchomości
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny