Podział kosztów utrzymania lokali użytkowych przez wspólnotę nie jest obrotem

A A A

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, po rozpatrzeniu skargi na interpretację podatkową wydaną przez Ministra Finansów orzekł (I SA/Rz 803/08), iż podział kosztów utrzymania lokali użytkowych przez wspólnotę nie jest obrotem, a zatem nie podlega on opodatkowaniu.

 

Orzeczenie jest następstwem wniosku o wydanie interpretacji podatkowej, o jaką wystąpiła wspólnota mieszkaniowa skupiająca wyłącznie właścicieli lokali użytkowych. Przedmiotem działalności spółdzielni jest zarząd nieruchomościami wspólnymi i ich częściami takimi jak windy, klatki schodowe oraz wszelkiego rodzaju instalacjami w budynku. Spółdzielnia jest stroną umów na dostawę mediów do budynków. Koszty dostawy mediów przenoszone były na właścicieli nieruchomości na podstawie tzw. refaktur, obliczanych proporcjonalnie do udziału posiadanego w nieruchomości wspólnej. Spółdzielnia nie uzyskiwała z tego tytułu jakichkolwiek kwot. W 2008 r. zwróciła się ona o wydanie interpretacji, która jednoznacznie by stwierdziła, czy jest ona podatnikiem podatku VAT, zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 i art. 29 ust 1 i 2 ustawy o VAT. W interpretacji wydanej przez MF wynika, iż zaliczki wpłacane przez członków spółdzielni na pokrycie kosztów wynikających z zarządu nieruchomością wspólną nie można uznać jako obrotu w rozumieniu art. 29 ustawy o VAT. W ocenie organu wnioskować należy, iż spółdzielnia nie jest podatnikiem w zakresie pobierania opłat za dostawę wskazanych mediów. Wspólnota nie zgodziła się ze wskazaną interpretacją i złożyła skargę do WSA w Rzeszowie. Spółdzielnia miała świadomość, iż w przypadku utrzymania w mocy wskazanej interpretacji, nie będzie możliwym dokonania rozliczenia kosztów mediów i innych opłat, a co za tym idzie wystawienia tzw. refaktur i odliczenia z tego tytułu podatku VAT.

 

WSA po zapoznaniu się aktami sprawy skargę oddalił. W uzasadnieniu sędziowie wskazali, iż instytucja refakturowania kosztów nie została uregulowana w polskim systemie prawnym, ale wynika z ugruntowanej praktyki. W ich ocenie, aby możliwym było dokonanie tak zwanego refakturowania, koniecznym jest spełnienie pięciu warunków. Jako pierwszy wskazano, iż przedmiotem refakturowania są usługi, a z usług nie korzysta podmiot, na który została wystawiona pierwotna faktura. Jako kolejne warunki wskazano, że odsprzedaż musi nastąpić po cenie zakupu, a podmiot który dokonuje refakturowania, wystawił na rzecz nabywcy fakturę z uwzględnieniem tej samej stawki VAT. Jako ostatni warunek sędziowie wskazali wymóg, aby zastrzeżenie o refakturowaniu danej czynności było zawarte w umowie między kontrahentami.

 

Źródło: „Rzeczpospolita”

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Podział kosztów utrzymania lokali użytkowych przez wspólnotę nie jest obrotem
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny