Podstawa wpisu hipoteki przymusowej

A A A

Sąd Najwyższy wyjaśnił w uchwale (III CZP 101/05), że podstawą wpisu hipoteki przymusowej może być tylko oryginał tytułu wykonawczego.

 

W sprawie wierzyciel do wniosku o wpis hipoteki przymusowej zamiast oryginału wyroku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności dołączył jego odpis poświadczony przez notariusza. Na tej podstawie referendarz sądowy dokonał wpisu hipoteki przymusowej na prawie 12 000 zł. Właściciel nieruchomości zaskarżył postanowienie o wpisie, twierdząc, że taki dokument nie może być jego podstawą. Jest nią w świetle art. 109 ustawy o księgach wieczystych, a także według art. 776 oraz 6266 KPC tylko oryginał tytułu wykonawczego. Sąd skargę właściciela uwzględnił i wpis hipoteki w całości uchylił. W wyniku apelacji właściciela nieruchomości sprawa trafiła do sądu II instancji, który skierował pytanie prawne w przedmiotowej kwestii do Sądu Najwyższego. Wątpliwości sądu II instancji wywołał art. 31 ustawy o księgach wieczystych, zgodnie z którym wpisu w księdze można dokonać na podstawie dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują innej formy dokumentu. Powstało pytanie, czy wedle art. 31 takim przepisem szczególnym jest art. 109 tej ustawy, czy też zasada zapisana w art. 31 dotyczy wszystkich dokumentów będących podstawą wpisów, w tym tytułów wykonawczych.

 

SN uznał, że przepisem szczególnym jest art. 109 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, toteż podstawą wpisu w księdze wieczystej hipoteki przymusowej może być tylko oryginał tytułu wykonawczego.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Podstawa wpisu hipoteki przymusowej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny