Podatek z tytułu bezpłatnego użytkowania nieruchomości

A A A

W dniu 17.10.2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym stwierdził, że jeżeli małżonkowie podzielą majątek, ale jedno z nich nadal nieodpłatnie korzysta z niegdyś wspólnej nieruchomości, należy oszacować przychód i zapłacić podatek z tytułu bezpłatnego użytkowania.

 

W sprawie nieruchomość wchodziła w skład wspólnego majątku małżonków. W pewnym momencie małżonkowie zawarli notarialną umowę rozdziału ich majątku, na mocy której nieruchomość wchodziła w skład majątku męża. W dalszym ciągu wykorzystywana jednak była przez żonę do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W ocenie urzędu skarbowego było to nieodpłatne świadczenie ze strony męża na rzecz żony. Urząd, na podstawie średnich cen najmu podobnych nieruchomości, oszacował więc wartość tego świadczenia i wymierzył stosowny podatek od przychodu z tego tytułu.

 

W odwołaniu od decyzji wniesionym przez podatnika zostało podniesione, że w tym stanie faktycznym zastosowanie powinien znaleźć art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym podatek z tytułu nieodpłatnego użyczenia powinien płacić dający rzecz do korzystania, a nie przyjmujący ją. W tym wypadku byłby to mąż. Podatniczka zarzucała także, iż urząd nie pozwolił jej skorzystać z art. 6 ust. 2 ustawy, czyli z prawa do wspólnego opodatkowania małżonków. Według izby skarbowej wspólne opodatkowanie było niedopuszczalne, gdyż małżonkowie w trakcie roku dokonali rozdzielności majątkowej.

 

Po bezskutecznych odwołaniach, sprawa trafiła do WSA. Jednak sąd skargę oddalił. Zaznaczył, że podatniczka, ze względu na to iż nie przez cały rok podatkowy miała wspólny majątek z mężem, nie mogła korzystać z art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Odnosząc się do kwestii przychodów z nieodpłatnych świadczeń, to sąd przyznał, że jest to materia niejasna. Sprawia trudności interpretacyjne, szczególnie przy opodatkowaniu osób fizycznych. Stosownie jednak do art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodu wlicza się m.in. wartość nieodpłatnych świadczeń. Takim właśnie świadczeniem jest korzystanie z cudzej nieruchomości.

 

Organ skarbowy prawidłowo zatem wziął pod uwagę przybliżoną wartość czynszu i na tej podstawie obliczył podatek. WSA dodał, że w sprawie nie mógł mieć zastosowania art. 16 ustawy, bowiem przedmiotem kontroli były źródła przychodu żony, a nie jej męża (III SA 2250/03).

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Podatek z tytułu bezpłatnego użytkowania nieruchomości
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny