Podatek VAT – istotne okoliczności towarzyszące zakupowi

A A A

Z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 25.2.2009 r. (I SA/Sz 630/08) wnioskować należy, iż w celu ustalenia, czy daną osobę można określić jako podatnika VAT, w pierwszej kolejności należy zbadać okoliczności, jakie towarzyszyły zakupowi nieruchomości. Kluczowym w tej kwestii jest ustalenie, czy grunt został nabyty w celu jego dalszej odsprzedaży, czy też nabyto go pierwotnie z myślą o przeznaczeniu go na tzw. potrzeby własne.

 

W przedmiotowej sprawie zaistniał następujący stan faktyczny. Stanisław W. nieprowadzący wówczas działalności gospodarczej, nabył na początku lat 90. nieruchomość gruntową. W 2004 r. postanowił, iż dokona jej podziału na mniejsze działki i je sprzedaży. Powziął on jednak wątpliwość, czy związku z ich podziałem i sprzedażą koniecznym będzie uiszczenie przez niego podatku VAT. W celu rozwiania wątpliwości zwrócił się on dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie o wydanie w tej kwestii interpretacji podatkowej.

 

Organ podatkowy uznał, że w przedmiotowej sprawie nastąpi tzw. dostawa działek, z którą wiąże się konieczność uiszczenia podatku VAT. W interpretacji podatkowej podano również, iż z samej okoliczność podziału działki na mniejsze wnioskować trzeba, iż zamiar ich zbycia miał nastąpić w sposób częstotliwy. Z taką argumentacją organów skarbowych podatnik się nie zgodził i skierował sprawę na drogę postępowania sądowego.

 

WSA w Szczecinie po zapoznaniu się z aktami sprawy, przyznał rację właścicielowi spornej działki. W uzasadnieniu do wyroku stwierdził on, iż decydującym w przedmiotowej sprawie jest ustalenie, czy w myśl art. 15 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług podatnik sprzedając działki wykonywać będzie działalność gospodarczą, z czym wiąże się konieczność uiszczania wspomnianej należności publiczno-prawnej. Zdaniem sądu organ podatkowy nie wykazał, iż po sprzedaży działek Stanisław W. uzyska status podatnika. W uzasadnieniu podano, iż przy ustalaniu statusu podatnika VAT należy nie tylko zbadać i ocenić warunki sprzedaży. Niezbędnym i celowym jest również ustalenie okoliczności towarzyszących nabyciu wskazanej działki przez podatnika. Organ podatkowy winien zbadać, czy grunt został pierwotnie nabyty z celu jej dalszej odsprzedaży, czy też z myślą o przeznaczeniu go na potrzeby własne. Z treści art. 15 ust. 2 wspomnianej ustawy należy wnioskować, iż nie jest działalności gospodarczą sprzedaż majątku osobistego, który pierwotnie nie został nabyty w celu jej odsprzedaży. W przedmiotowej sprawie kluczowym okazał się fakt, iż organ podatkowy nie wykazał w dostateczny sposób, iż nieruchomość została zakupiona we wspomnianym celu. W uzasadnieniu podano jednocześnie, iż okoliczność zakupu i sprzedaży przez podatnika w przeszłości nieruchomości nie może przesądzać o tym, iż musi on zostać uznanym za podatnika podatku od towaru i usług.

 

Źródło: „Rzeczpospolita”

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Podatek VAT – istotne okoliczności towarzyszące zakupowi
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny