Podatek od nieruchomości – kanał techniczny oraz kabel stanowią całość

A A A

W wyroku z 28.11.2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (I SA/Kr 1213/08) przesądził, iż koniecznym jest uiszczenie przez podatnika podatku od nieruchomości od budowli, składającej się z kanału technicznego oraz z kabla telekomunikacyjnego.

 

Wyrok jest następstwem zaistnienia następującego stanu faktycznego. Inwestor złożył deklarację na podatek od nieruchomości za 2007 r. Ujął w niej linie kabli telekomunikacyjnych jako budowlę. Z faktem tym wiąże się konieczność uiszczenia podatku od nieruchomości w odpowiedniej wysokości. Po czasie podatnik doszedł jednak do wniosku, iż popełnił błąd w deklaracji podatkowej, wobec czego złożył korektę. Uznał on bowiem, iż w złożonej przez niego deklaracji kwota podatku została zawyżona, co spowodowane było faktem, iż ujął on linie kabli telekomunikacyjnych jako budowlę. Wskazana argumentacja nie została uwzględniona przez urząd gminy, który uznał korektę za bezzasadną i nakazał inwestorowi uiszczenie podatku od nieruchomości w pierwotnej wysokości. Od powyższej decyzji podatnik odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Argumentował, iż zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych budowlę stanowi jedynie, sam kanał techniczny, bez kabla. Pogląd ten nie został jednak zaaprobowany. W uzasadnieniu orzeczenia SKO wskazało, iż kanał wraz z kablem technicznym tworzą łącznie budowlę w postaci sieci technicznej. Przywołano również treść art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który stanowi, iż za budowlę należy uznać również urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym, mającym na celu zapewnienie możliwości korzystania z obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, co zdaniem SKO ma miejsce w przedmiotowej sprawie.

 

Z powyższym rozstrzygnięciem zgodził się także WSA, który odrzucił skargę inwestora. W uzasadnieniu sąd zwrócił uwagę na fakt, iż zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa budowlanego budynek wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi traktowany jest jako całość, wobec czego analogicznie należy wywieść wniosek, iż całość budowli tworzy kanał telekomunikacyjny łącznie z kablem.

 

Źródło: Rzeczypospolita

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Podatek od nieruchomości – kanał techniczny oraz kabel stanowią całość
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny