Podatek od morskich farm wiatrowych – projekt ustawy

A A A

Ministerstwo Aktywów Państwowych pracuje nad projektem ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Akt prawny ma na celu usprawnienie zakładaniu tego typu przedsiębiorstw i ułatwienie ich prowadzenia. W chwili przygotowywania niniejszego tekstu, przepisy są na etapie konsultacji społecznych.


W myśl proponowanych przepisów zmianie ma ulec sposób opodatkowania wiatraków umiejscowionych na morzu. Te zlokalizowane na lądzie są obecnie traktowane jako budowle, a podatek od nieruchomości jest naliczany według stawki 2% od ich wartości. Resort proponuje jednak, by morskie farmy wiatrowe były opodatkowane w zależności od mocy wynikającej z koncesji na wytwarzanej energii. Do obliczeń wykorzystywana byłaby moc w megawatach i kwota bazowa 23 tys. zł, co rok aktualizowana zgodnie ze stopą inflacji. Przedsiębiorcy mieliby płacić daninę już od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym uzyskali oni koncesję. Nie miałoby przy tym znaczenia, czy prąd faktycznie został już wytworzony. Środki uzyskane z podatku uzyskanego w ten sposób miałyby zasilać Skarb Państwa, co powodowałoby uszczuplenie budżetów gminnych dotychczas zasilanych podatkiem od nieruchomości związanym z farmami wiatrowymi.

Doradcy podatkowi zwracają uwagę, że uproszczenie przepisów w zakresie wyliczania stawki podatku faktycznie jest wskazane, jednak prostota proponowanych rozwiązań prawnych może w praktyce nastręczać przedsiębiorcom także problemów. Chodzi o to, że podatek byłby naliczany na podstawie oczekiwanej, a nie faktycznej produkcji prądu, co wiąże się z pewnym ryzykiem dla inwestora w sytuacji, gdy efektywność farmy będzie okresowo niższa. Co więcej nie brakuje opinii, że wysokość stawki podatku od farm morskich powinna być relatywnie niższa niż wyliczana w stosunku do lądowych wiatraków. W celu wykazania zasadności takiego podejścia wskazane byłoby przeprowadzenie analiz i kalkulacji, które wykazałyby indywidualne zróżnicowanie pomiędzy typami elektrowni.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Podatek od morskich farm wiatrowych – projekt ustawy
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny