Po ziemi rolnej pora na lasy

A A A

W kwietniu odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o lasach. Rządowe plany dotyczące zmian w przepisach mają na celu – podobnie jak to było w przypadku ziem rolnych – zabezpieczenie lasów przed wykupowaniem ich przez cudzoziemców. Autorzy projektu chcą zdążyć z ustanowieniem nowego prawa zanim przestaną obowiązywać zezwolenia, o jakie teraz muszą się ubiegać przedstawiciele innych państw UE chcący kupić lasy w Polsce.

W proponowanych rozwiązaniach proponuje się przyznanie Lasom Państwowym prawa pierwokupu. W przypadku, gdyby podmiot posiadający teren leśny, zamierzał go sprzedać, transakcja miałaby przebiegać w dwóch etapach. W ramach pierwszego z nich właściciel zawierałby notarialnie umowę wstępną z potencjalnym nabywcą. O takim przebiegu sprawy informowane byłyby odpowiednie organy w Lasach Państwowych. W czasie jednego miesiąca podmiot ten miałby podjąć decyzję, czy jest zainteresowany kupnem przedmiotowego terenu. Jeśli tak, grunt miałby być nabywany na rzecz skarbu Państwa po cenie uzgodnionej między stronami. W przeciwnym razie możliwe byłoby sfinalizowanie transakcji między właścicielem a inwestorem prywatnym. W myśl rządowych propozycji Lasy Państwowe miałyby prawo wpływu na cenę nabycia lasu. W przypadku oszacowania przez tę instytucję, że wartość gruntu określona w umowie wstępnej odbiega od rynkowej, mogłaby ona zaskarżyć tę kwotę przed sądem.

Kolejnym pomysłem na nowelizację jest zastrzeżenie, że umowy zawarte między stronami prywatnymi z pominięciem reguły pierwokupu, miałyby być nieważne. Przedstawiciele rządu przewidzieli również sytuację, w której do przejęcia własności lasu miałoby dojść na podstawie innej niż transakcja kupna – sprzedaży. Na przykład w przypadku przekazania zalesionej nieruchomości w oparciu o akt darowizny, Lasy Państwowe będą mogły działać w oparciu o prawo wykupu i na tej podstawie złożyć oświadczenie o nabyciu.

Według informacji aktualnych na moment przygotowywania niniejszego numeru do druku, nowelizacja ustawy miałaby wejść w życie 30 kwietnia.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Po ziemi rolnej pora na lasy
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny