Planowane zmiany w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych

A A A

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe czekają zmiany. Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury pracuje właśnie nad zmianami przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Nowelizacja ma być odpowiedzią na wyroki Trybunału Konstytucyjnego z ostatnich lat.

Według planów resortu w przyszłości w spółdzielniach mają obowiązywać dwa rodzaje członkostwa. Pierwszy z nich będzie przeznaczony dla osób, które już posiadają tytuł prawny do danego lokalu, a drugi dla tych, którzy dopiero ubiegają się o taki status. Z taką kategoryzacją będzie się wiązało zróżnicowanie uprawnień członków. Pierwsi z wspomnianych powyżej będą mogli w pełni uczestniczyć w działalności spółdzielni, podczas gdy pozostali uzyskają tylko prawo wglądu do dokumentacji takiej jak: statut, regulaminy, kopie uchwał, sprawozdania z posiedzeń walnego zgromadzenia, czy rady nadzorczej. Takie plany są odpowiedzią resortu na wyrok TK z 5.2.2015 r., w którym skład sędziowski zakwestionował wcześniej obowiązujące przepisy, według których członkostwo w spółdzielniach mieszkaniowych było niezależne od posiadania tytułu do gospodarowania mieszkaniem. Posłowie pracujący nad projektem nowelizacji przewidują także możliwość, by członek spółdzielni był reprezentowany przez pełnomocnika. W myśl proponowanych rozwiązań jeden pełnomocnik mógłby reprezentować wielu członków wspólnoty.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Planowane zmiany w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny