Planowane zmiany w prawach współwłaścicieli garaży

A A A

Garaże w nowo powstałych budynkach często są wyodrębniane przez deweloperów jako niezależne lokale. Jednak ich nabywcy stają się współwłaścicielami udziału w powierzchni garażowej. Oznacza to, że powierzchnia ta może mieć nawet kilkuset współwłaścicieli. Co więcej, przy podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania swoimi miejscami postojowymi wszyscy z nich muszą być jednomyślni. Inaczej bowiem ich głos nie będzie równoznaczny z głosem właściciela na przykład lokalu mieszkalnego.

Jedna z sejmowych komisji, w odpowiedzi na grudniowe wystąpienie Rzecznik Praw Obywatelskich, rozpoczęła prace nad zmianą praw przysługujących współwłaścicielom garaży. Ma ona na celu zrównanie ich legitymacji z należną pozostałym członkom wspólnot mieszkaniowych i nadanie im prawa głosu takiego samego, jaki posiadają właściciele lokali.

Zarówno RPO, jak i komisja sejmowa zgadzają się co do tego, że obecny stan prawny, w którym współwłaściciele garażu wielostanowiskowego są tzw. zbiorowym właścicielem, czyli zbiorowym członkiem wspólnoty mieszkaniowej, często znacznie utrudnia zarządzanie wspólną częścią nieruchomości. Według aktualnych przepisów KC współwłaściciele garaży muszą bowiem wybrać pełnomocnika, który prezentowałby jednomyślne stanowisko wszystkich posiadających miejsca postojowe, a osiągnięcie takiego kompromisu jest często nierealne. Co więcej, jeśli cały garaż stanowi ok. 30% nieruchomości wspólnej, a nie ma możliwości zajęcia jednego stanowiska przez wszystkich jego współwłaścicieli, tym samym blokowane jest podjęcie przez wspólnotę mieszkaniową jakiejkolwiek uchwały, bowiem do tego potrzebna jest większość głosów wszystkich właścicieli. Ta sytuacja zwróciła szczególną uwagę RPO.

Wśród planowanych zmian ustawy o własności lokali mają znaleźć się takie, które spowodują zrównanie we wspólnocie mieszkaniowej statutu właścicieli lokali i współwłaścicieli części wspólnych. Co prawda wciąż współwłaścicieli tych będzie reprezentował pełnomocnik, jednak będzie on przedstawiał zdanie większości posiadaczy miejsc postojowych. Co za tym idzie, wszyscy – zarówno właściciele lokali, jak i współwłaściciele garażu – będą mieli równe prawa co do kształtowania polityki finansowej wspólnoty, a także co do sprawowania kontroli nad administrowaniem nieruchomością (poprzez prawo głosu nad uchwałami dotyczącymi sprawozdań zarządu).

Planowane modyfikacje nałożą również na współwłaścicieli pewne obowiązki. Będą one dotyczyły przede wszystkim uczestnictwa we współfinansowaniu przedsięwzięć realizowanych przez wspólnotę (adekwatnie do wielkości udziału w nieruchomości wspólnej). Ministerstwo Infrastruktury popiera planowaną nowelizację i zapowiedziało czynny udział w pracach komisji.

Źródło: Biznes.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Planowane zmiany w prawach współwłaścicieli garaży
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny