Planowane zmiany w ewidencji

A A A

W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji trwają pracę nad rozporządzeniem wprowadzającym zmiany w systemie ewidencji gruntów i budynków. Modyfikacje mają usprawniać działanie starostw, które dzięki nim mają łatwiej uzyskać informacje o samowolach i tzw. białych plamach powstałych na skutek niezgłaszanych zmian w sposobie zagospodarowania nieruchomości. Według projektu rozporządzenia starostowie będą mogli porównywać dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków z ortofotomapą i ustalić, na ile rozmijają się one z rzeczywistością. Dzięki temu będą mogli skuteczniej interweniować.

 

Planowane zmiany zakładają również szersze wykorzystanie narzędzi elektronicznych. Dla przykładu wniosek o wydanie wyrysu i wypisu do starosty będzie można wysłać online. Co więcej, dokumenty te będą mogły mieć wersję elektroniczną, o ile będą opatrzone elektronicznym podpisem starosty. Zdaniem specjalistów to rozwiązanie powinno wpłynąć na przyspieszenie załatwienia tego typu formalności. W nowej ewidencji, według planu ministerstwa, ma się też znaleźć więcej danych o budynkach (dotyczących przebudów, liczbie mieszkań, dat oddania do użytku itp.).

 

MAiC prowadzi również działania mające na celu stworzenie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, które ma zapewnić obywatelom, przedsiębiorcom i administracji publicznej pełną aktualną informację o nieruchomościach oraz sprawny przepływ danych między ewidencją a systemem ksiąg wieczystych. System ten ma być prowadzony przez głównego geodetę kraju.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Planowane zmiany w ewidencji
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny