Planowane zmiany w dostępie do ksiąg wieczystych

A A A

Trwają konsultacje społeczne dotyczące nowelizacji rozporządzenia z 27.11.2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Zdaniem resortu sprawiedliwości katalog podmiotów uprawnionych do łatwego dostępu do danych ewidencyjnych dotyczących nieruchomości powinien zostać rozszerzony.

Obecnie posiadają go podmioty takie jak: sądy, komornicy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W myśl proponowanych zmian zgodę ministra na wielokrotny i nieograniczony w czasie dostęp do ksiąg wieczystych powinny móc uzyskiwać także Agencja Nieruchomości Rolnych, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, jak również Minister Spraw Wewnętrznych. Zmiana ta miałaby być niezbędną konsekwencją wcześniejszego wprowadzenia do polskiego prawodawstwa zapisów ustawowych przyznających tym instytucjom szerokie uprawnienia do kontroli obrotu nieruchomościami. Takie regulacje weszły w życie m.in. za sprawą ustawy z 14.4.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 585), na mocy której nadano ANR szczególne uprawnienia do kontroli obrotu nieruchomościami tego typu. Z kolei Minister Spraw Wewnętrznych ma możliwość nadzorowania handlu ziemią z udziałem cudzoziemców w ramach zapisów ustawy 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1061 ze zm.). Natomiast Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowych uprawnienia kontrolne zostały nadane poprzez ustawę z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Sądowej (Dz.U. poz. 1947 ze zm.).

W myśl proponowanych przez resort zmian przepisów rozporządzenia ww. podmioty, których zakres uprawnień ma zostać rozszerzony, po wejściu w życie nowelizacji rozporządzenia zyskają dostęp do ksiąg wieczystych posługując się już nie tylko ich numerami, ale także wyszukując je za pomocą dodatkowych informacji tj. adres danej nieruchomości, czy też numer PESEL jej właściciela.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Planowane zmiany w dostępie do ksiąg wieczystych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny