Ostrzeżenie KAS co do wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe

A A A

Obrót nieruchomościami pomiędzy członkami najbliższej rodziny trafił pod lupę skarbówki. Szef Krajowej Administracji Skarbowej ostrzega, że transakcje dokonywane między bliskimi w celu uzyskania optymalizacji podatkowej mogą zostać uznane za podejrzane.

 

Wspomniany organ sprawuje nadzór nad systemem stosowania przepisów o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania. W jego ramach analizuje m.in. wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, przekazywane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W przypadku zaistnienia podejrzeń, co do celu uzyskania interpretacji (jako sankcjonującej uniknięcie opodatkowania) Szef KAS może wydać opinię stanowiącą podstawą do odmowy wydania przez Dyrektora KIS interpretacji indywidualnej.

Jak czytamy w komunikacie KAS, ostrzeżenie dotyczy czynności polegających na „przesunięciach majątkowych w kręgu najbliższej rodziny i spółki kapitałowej z wykorzystaniem umów darowizn i instytucji dobrowolnego umorzenia udziałów”. Chodzi o procedurę, na którą składają się:

1) prowadzenie przez osobę fizyczną działalności gospodarczej przy wykorzystaniu nieruchomości będącej przedmiotem dalszego obrotu;

2) dokonanie darowizny danej nieruchomości na rzecz osób, o których mowa w art. 4a ust.1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, tj. małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę (tzw. „grupa zerowa”);

3) powołanie przez obdarowanego spółki kapitałowej w celu prowadzenia działalności gospodarczej zbieżnej rodzajowo z działalnością darczyńcy;

4) przekazanie przez obdarowanego otrzymanej darowizną nieruchomości z własnego majątku do spółki kapitałowej, w formie wkładu niepieniężnego (aportu);

5) dokonanie darowizny 100% udziałów w spółce kapitałowej na rzecz pierwotnego właściciela nieruchomości;

6) doprowadzenie do tzw. dobrowolnego umorzenia udziałów w spółce kapitałowej, za wynagrodzeniem w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład której wchodzi przedmiotowa nieruchomość.

 

Podczas działań kontrolnych Szef KAS (polegających na badaniu wyłącznie wniosków o wydanie interpretacji i opisanych tam stanów faktycznych) w analizowanych przypadkach dostrzegł także regułę „bliskości czasowej” pomiędzy zawarciem umowy darowizny a umorzeniem udziałów.

W opinii organu zachodzi podejrzenie, że w omawianych sytuacjach chodzi jedynie o sztuczne generowanie kosztów uzyskania przychodu w postaci odpisów amortyzacyjnych od „nowej”, urynkowionej wartości początkowej nieruchomości.

Choć analizie nie poddawano faktycznych zdarzeń, Szef KAS ostrzega, że w przypadku zaistnienia wspomnianych podejrzeń wnioski o wydanie interpretacji będą rozpatrywane odmownie. Co więcej, organ uprzedza że Identyfikacja zastosowania tego schematu w rozliczeniach podatkowych może skutkować wszczęciem postępowania na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.

 

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ostrzeżenie KAS co do wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny