Ostrzejsze kryteria przy doborze przyszłych kredytobiorców

A A A

Analitycy Open Finance uważają, że obecny kryzys w sektorze bankowości spowoduje sytuację, w której banki wprowadzą ostrzejszą selekcję przyszłych kredytobiorców. Osoby ubiegające się o kredyt będą musiały wykazać się wyższymi dochodami niż obecnie oraz osoby nieposiadające własnego wkładu będą miały mniejsze szanse na zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Dodatkowo wzrost kosztów pieniądza spowoduje, że banki będą zwiększały marże kredytowe przy nowo podpisywanych umowach.

 

Potwierdzeniem tych analiz jest stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego, która zaleca bankom stosowanie ostrzejszych kryteriów przy doborze przyszłych kredytobiorców.

 

Analitycy spodziewają się, że zaistniała sytuacja zmniejszy popyt na rynku kredytów hipotecznych. Ewentualne obniżenie popytu, może wpłynąć na aktywność deweloperów, gdyż mniejszy popyt na kredyty może obniżyć popyt na powierzchnie mieszkaniowe.

 

Zdaniem analityków Open Finance ratunkiem dla sektora kredytów hipotecznych może być przystąpienie Polski do strefy euro. Stopy procentowe dla kredytów udzielanych w euro są niższe niż dla udzielanych w złotówkach o ok. 1,5 punktu procentowego (miesięczna rata kredytu w tym przypadku może być mniejsza nawet o 14%), a wprowadzenie jednolitej waluty wyeliminuje ryzyko kursowe. Jednak zanim Polska przystąpi do strefy euro, musi wcześniej wstąpić do korytarza stabilizującego notowania złotego ERM2. Obecność w ERM2 także może wpłynąć na obniżenie kosztów kredytów, ponieważ zostanie zminimalizowane ryzyko związane z kursem EUR/PLN. Koszty związane ze stabilizacją kursu złotego poniesie wówczas NBP.

 

Powyższa analiza nie może nastrajać optymistycznie przyszłych kredytobiorców, ponieważ otrzymanie kredytu obecnie nie będzie już tak łatwe. Ekonomiści przypuszczają, że sytuacja powinna ulec poprawie po zakończeniu kryzysu w USA, gdy rynki finansowe osiągną poziom stabilizacji.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ostrzejsze kryteria przy doborze przyszłych kredytobiorców
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny