Opodatkowanie wiatraków zgodne z prawem unijnym

A A A

W lipcowym wyroku NSA stwierdził, że nowelizacja przepisów o inwestycjach w elektrownie wiatrowe nie narusza przepisów unijnych.


Tłem sprawy były liczne spory dotyczące sposobu opodatkowania wiatraków. O ile do końca 2016 r. nie było wątpliwości, że podatkiem od nieruchomości powinny zostać obłożone tylko części budowlane elektrowni tj. fundamenty i maszty, to już po zmianie, jaka weszła w życie z początkiem 2017 r. nie brakowało gmin, które naliczały tę daninę od całości infrastruktury wiatrowej. Co prawda w „międzyczasie” przepisy znów uległy zmianie i ustawodawca je doprecyzował, dzięki czemu z mocą wsteczną od 2018 r. opodatkowanie ponownie dotyczy tylko fundamentów i masztów, jednak wciąż niejasna pozostała kwestia opodatkowania dotyczącego 2017 r. i zgodności rozwiązań krajowych z prawem unijnym.

O ile kwestie stricte podatkowe zostały rozwiane w wyroku NSA z 22.10.2018 r. (II FSK 2983/17), o tyle sprawa ewentualnego naruszenia przepisów UE została rozpatrzona dopiero teraz. Skład orzekający stwierdził, że krajowe rozwiązania podatkowe w omawianym zakresie nie stoją w sprzeczności z regulacjami unijnymi. W opinii sądu przepisy UE dopuszczają możliwość, aby ustawodawca kraju członkowskiego wprowadził ulgowe traktowanie dla producentów energii odnawialnej, jednak nie przesądził ani o takim obowiązku, ani nie wskazał gałęzi produkcyjnej (w tym przypadku – elektrowni wiatrowych), która miałaby zostać uprzywilejowana podatkowo.

NSA zwrócił także uwagę na fakt, że brak ulgowego traktowania pod względem podatkowym przedsiębiorców wiatrowych nie oznacza jednocześnie uprzywilejowanego traktowania przedstawicieli innych branż energetycznych tj. elektrownie fotowoltaiczne, czy tradycyjne. Zdaniem sądu nie doszło tu do naruszenia zasad przyznawania pomocy publicznej. W tej kwestii powinno się analizować poszczególne obszary rynku i dostosowywać przepisy podatkowe, biorąc pod uwagę ich specyfikację. Dla przykładu farmy fotowoltaiczne wiążą się z koniecznością zainwestowania w infrastrukturę zajmującą dużą powierzchnię gruntu, czego nie można powiedzieć o elektrowniach wiatrowych.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Opodatkowanie wiatraków zgodne z prawem unijnym
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny