Opodatkowanie sprzedaży mieszkania – środka trwałego

A A A

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął stanowisko w kwestii opodatkowania sprzedaży nieruchomości mieszkalnej będącej środkiem trwałym w działalności gospodarczej.

Pytanie w powyższym zakresie wystosował podatnik, który po zaciągnięciu kredytu na zakup mieszkania, wprowadził je do rejestru środków trwałych, jako lokal pod wynajem. Nieruchomość była przez niego przez lata amortyzowana, a odpisy podatkowe i odsetki od kredytu – zaliczane do kosztów prowadzonej działalności. Kiedy przedsiębiorca postanowił sprzedać lokal, nabrał wątpliwości, jak tego dokonać, by korzystnie rozliczyć transakcję. Doszedł do wniosku, że dokonując sprzedaży w działalności gospodarczej, uzyskaną zapłatę musiałby traktować, jako przychód firmy pomniejszony o jeszcze niezamortyzowaną wartość mieszkania. Jeśli jednak zbyłby nieruchomość jako osoba prywatna, biorąc pod uwagę fakt, że minął już 5-cioletni okres opodatkowania sprzedaży, w ogóle nie musiałby zapłacić daniny. Mężczyzna przychylając się do tego drugiego scenariusza chciał jednak wiedzieć, czy w tej sytuacji na pewno po stronie jego firmy nie powstanie przychód. Pytając o to fiskusa powoływał się na art. 14 ust. 2 pkt 1 PDOFizU.

Udzielając informacji Dyrektor KIS (0112-KDIL3-3. 4011.82.2017. 1.MC) przychylił się do opinii mężczyzny. Organ, powołując się na art. 10 ust. 1 pkt 8 PDOFizU stwierdził, że samo zbycie nieruchomości nie będzie powodowało powstania przychodu w działalności, o ile nastąpi w ciągu 5 lat od jej zakupu. Jednak od tej zasady jest wyjątek – nie dotyczy ona rozliczeń firmowych składników majątku w postaci nieruchomości mieszkalnych, nawet jeśli są wykorzystywane w działalności gospodarczej. Mężczyzna realizując swój plan nie zapłaci zatem żadnego podatku.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Opodatkowanie sprzedaży mieszkania – środka trwałego
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny