Opodatkowanie opłaty za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu

A A A

WSA w Warszawie zajął się kwestią konsekwencji, jakie dla podatnika przynosi otrzymanie płatności z powodu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu.

 

Sprawa dotyczyła mężczyzny, który prowadził działalność gospodarczą obejmującą wynajmowanie lokali użytkowych. Jeden z jego klientów postanowił wcześniej niż wynikało to z zawartej umowy wypowiedzieć najem. Z tego tytułu musiał zapłacić odszkodowanie. Podatnik zwrócił się z pytaniem do fiskusa, czy powinien odprowadzić VAT od otrzymanej kwoty. Mężczyzna uważał, że uzyskane przez niego we wskazany sposób pieniądze nie są wynagrodzeniem za usługi świadczone w ramach jego działalności gospodarczej. W związku z powyższym nie powinny one podlegać opodatkowaniu VAT.

Fiskus był jednak innego zdania. W interpretacji Minister Finansów stwierdził, że mężczyzna powinien odprowadzić daninę od uzyskanej kwoty, uzasadniając swoją decyzję twierdzeniem, że pieniądze otrzymane przez niego nie powinny być traktowane jako odszkodowanie. Za takim stanowiskiem miał przemawiać fakt, że w omawianym przypadku nie doszło do niewywiązania się najemcy z wcześniej zawartej umowy, a jedynie do zawarcie porozumienia między nim, a wynajmującym, na skutek którego strony ustaliły zapłatę omawianej kwoty. Zdaniem organu doszło zatem do uzgodnienia warunków odstąpieniu przez najemcę od wcześniejszej umowy. Dlatego też, według fiskusa, uzyskane przez mężczyznę pieniądze stanowią wynagrodzenie i jako takie powinny zostać opodatkowane VAT.

Mężczyzna zaskarżył powyższą decyzję. Sprawa trafiła na wokandę WSA w Warszawie. Sąd ten w wyroku z 17.10.2014 r. (III SA/Wa 1230/14) orzekł: „Kwoty wypłacane wynajmującemu z tytułu rozwiązania umowy najmu przed terminem nie stanowią odszkodowania, ponieważ sam fakt rozwiązania umowy za porozumieniem stron nie powoduje powstania szkody. Tego typu wypłaty wynikają ze stosunku prawnego, jakim jest umowa najmu, w związku z czym podlegają opodatkowaniu VAT”. Skargę mężczyzny uznano za bezzasadną i oddalono.

Uzasadniając swoje stanowisko sąd zgodził się z organami podatkowymi co do tego, że pieniądze zapłacone za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu nie mogą być traktowane jako odszkodowanie. Taka forma zapłaty nie spełnia bowiem przesłanek, które pozwalałyby na powyższą kwalifikację. Skład orzekający stwierdził, że użycie przez mężczyznę sformułowania „odszkodowanie” we wniosku o interpretację podatkową stanowi tylko indywidualną ocenę charakteru tej zapłaty, dokonaną przez wnioskodawcę. Dodatkowo sąd uznał, że punktem wyjścia do wypłacenia podatnikowi omawianej kwoty przez rozwiązującego umowę najmu, była właśnie ta umowa. Z tego powodu uzyskane pieniądze nie powinny być w sensie podatkowym rozpatrywane inaczej niż przychody uzyskiwane wcześniej z jej tytułu.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Opodatkowanie opłaty za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny