Opłata planistyczna po nowemu

A A A

Senat przygotował projekt nowelizacji ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiany przewidują, iż przy ustalaniu wysokości renty planistycznej gminy zobowiązane będą brać pod uwagę sposób wykorzystywania nieruchomości na podstawie nieobowiązujących już przepisów.

 

Nowelizacja ma stanowić realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9.2.2010 r. (P 58/08), który uznał za niezgodny z Konstytucją art. 37 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Określa on, iż wzrost wartości nieruchomości stanowi różnicę pomiędzy jej wartością po uchwaleniu obowiązującego planu, a wartością sprzed jego uchwaleniem. Trybunał orzekł zatem, iż gmina nie powinna pobierać opłaty planistycznej na podstawie nowego planu zagospodarowania przestrzennego od tych właścicieli, których nieruchomość była objęta starym planem zagospodarowani przestrzennego – tj. uchwalonym na podstawie ustawy planistycznej z 1984 r. lub przepisów wcześniejszych. Sędziowie TK uznali za istotne, aby nowy i stary plan zagospodarowania przestrzennego przewidywały jednakowe przeznaczenie nieruchomości.

 

Autorzy projektu wskazują, iż nowelizacja wprowadzi regulację określającą rentę planistyczną, należną od nieruchomości objętą starym planem zagospodarowania przestrzennego, a następnie nowym. Projektowane zmiany zakładają, iż wzrost wartości nieruchomości (będący podstawą obliczania renty) stanowić ma różnicę pomiędzy wartością nieruchomości określoną w nowym planie, ale przy uwzględnieniu przeznaczenia nieruchomości pod żądania planu starego, a nie jak dotychczas przeznaczenia faktycznego. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Projekt nie został jeszcze przekazany pod obrady Sejmu.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Opłata planistyczna po nowemu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny