Opłata adiacencka

A A A

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim orzekł w dniu 20.5.2009 r. (II SA/Go 27/09), iż nie jest możliwe pobranie od podatnika opłaty adiacenckiej, w przypadku gdy rada gminy nie określiła w uchwale jej procentowej wysokości.

 

W przedmiotowej sprawie właściciel nieruchomości gruntowej uzyskał dla nieruchomości decyzję ustalającą warunki zabudowy. Dwa miesiące później, tj. w grudniu 2006 r., dokonał jej podziału na dwie mniejsze parcele. Jednakże w 2008 r. burmistrz właściwy miejscowo dla ww. działek, naliczył opłatę adiacencką, wskazując, iż przez ich podział wartość dwóch mniejszych działek powstałych przez podział wzrosła. Opłatę oszacowano na kwotę 2 tys. zł, co stanowiło 27% różnicy wzrostu wartości nieruchomości.

 

Właściciel nieruchomości nie zgodził się ze wskazanym rozstrzygnięciem, w następstwie czego sprawa trafiła do WSA. Przypomnieć należy, iż w przypadku podziału nieruchomości na mniejsze, wójt, burmistrz bądź prezydent miasta może w przypadku wzrostu wartości nieruchomości naliczyć opłatę adiacencką. Wskazana opłata ustalana jest w drodze uchwały, przy czym nie może być ona wyższa niż 30% różnicy wartości nieruchomości. Zobowiązany właściciel nieruchomości może zwrócić się do organu nakładającego wskazaną opłatę, o rozłożenia jej na roczne raty, maksymalnie na okres 10 lat.

 

W orzeczeniu rozstrzygającym sprawę sąd wskazał, iż zgodnie z postanowieniami ustawy o gospodarce nieruchomościami, nałożenie opłaty może nastąpić w terminie trzech lat od uzyskania ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, bądź od momentu, gdy orzeczenie stało się prawomocne. Sąd nadmienił również, iż wartość nieruchomości stanowiąca podstawę obliczenia opłaty, określa się według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Mając zatem na uwadze powyższe uregulowania ustawowe, WSA rozstrzygnął, iż w przypadku gdy rada gminy lub inny organ stanowiący prawo miejscowe, nie podejmie uchwały określającej wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej, opłata ta nie może zostać naliczona.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Opłata adiacencka
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny