Ogólny klimat koniunktury w budownictwie

A A A

Główny Urząd Statystyczny podał, że ogólny klimat koniunktury w budownictwie w grudniu 2009 r. oceniony został gorzej niż w listopadzie i w analogicznym miesiącu ostatnich 5 lat. W grudniu w odniesieniu do listopada obserwowano większy spadek bieżącego i przyszłego portfela zamówień, a także spadek produkcji budowlano-montażowej. W związku z tym kondycja finansowa badanych przedsiębiorstw została oceniona gorzej niż w listopadzie.

 

Z badania GUS-u wynika, że 4,8% przedsiębiorców deklaruje, że nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (4,5% w listopadzie 2009 r., 5,0% w grudniu 2008 r.). Barierą, która najbardziej utrudniała prowadzenie działalności budowlano-montażowej była konkurencja ze strony innych przedsiębiorstw. Ta bariera w grudniu 2009 r. była problemem dla 63% przedsiębiorstw (62% w listopadzie 2009 r., 50% w grudniu 2008 r.).

 

Koszty zatrudnienia okazały się dużym problemem w prowadzeniu działalności dla 51% przedsiębiorstw (52% w listopadzie 2009 r., 56% w grudniu 2008 r.). W grudniu 2009 r. niedostateczny popyt stanowił problem dla 48% w przedsiębiorstw, natomiast w listopadzie tego samego roku ta bariera była problemem dla 47%. W grudniu 2008 r. na niedostateczny popyt narzekało 29% przedsiębiorstw.

 

Warto zauważyć, że w grudniu 2009 r. w stosunku do grudnia 2008 r. wzrosło znaczenie barier związanych z niedostatecznym popytem oraz konkurencją innych przedsiębiorstw, natomiast wyraźnie zmalało znaczenie barier związanych z niedoborem pracowników. W grudniu 2009 r. ta bariera była problemem dla 19% przedsiębiorstw (w listopadzie dla 20%), podczas gdy w grudniu roku 2008 niedobór wykwalifikowanej kadry był problemem dla 40% przedsiębiorstw.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ogólny klimat koniunktury w budownictwie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny