Ogólna atmosfera koniunktury w budownictwie

A A A

W oparciu o dane pochodzące z GUS można stwierdzić, że w sierpniu ogólna atmosfera koniunktury w budownictwie była oceniana mniej optymistycznie od tej panującej w lipcu. Był to jednak lepszy wynik od tego z analogicznego okresu z roku poprzedniego. W sierpniu bieżącego roku obserwuje się spadek pozytywnych ocen związanych z bieżącym portfelem zamówień, jak i negatywnych powiązanych z aktualną sytuacją finansową. W sierpniu wzrost produkcji budowlano-montażowej utrzymał się na poziomie lipca. Prognozy dotyczące produkcji są wciąż optymistyczne, lecz pogorszyły się w porównaniu do tych, które formułowano miesiąc wcześniej.

 

Brak barier jeśli chodzi o prowadzenie działalności budowlano-montażowej zanotowano w sierpniu u 4,2% przedsiębiorstw, podczas gdy w analogicznym okresie poprzedniego roku u 5,1%. W sierpniu tego roku największym problemem dla przedsiębiorstw były bariery dotyczące konkurencji na rynku (odsetek przedsiębiorstw zgłaszających ten problem wynosił 58% natomiast rok wcześniej wynosił 63%), zaś bariery związane z kosztami zatrudnienia stanowiły w sierpniu tego roku przeszkodę dla 52% przedsiębiorstw (w analogicznym okresie roku poprzedniego były problemem dla 51% przedsiębiorstw). Niedostateczny popyt w sierpniu tego roku był istotną barierą dla 40% badanych firm, gdy w sierpniu 2009 r. na tę barierę narzekało 46% firm. W stosunku do sierpnia 2009 r. w sierpniu tego roku najbardziej wzrosło znaczenie barier dotyczącej kosztów materiałów (odsetek ten zmienił się z 26% do 29%). Uciążliwość barier dotyczących niedostatecznego popytu, konkurencji na rynku czy trudności z uzyskaniem kredytu zmalała w największym stopniu. Bariera związana z uzyskaniem kredytu zmalała z 15% do 12% i przez przedsiębiorców z branży budowlanej nie jest ona uznawana za istotną przeszkodę w prowadzeniu działalności. Koszty finansowej obsługi działalności są wskazywane jako bariera uciążliwa dla tego samego odsetka przedsiębiorstw co przed rokiem równego 28%.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ogólna atmosfera koniunktury w budownictwie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny