Odszkodowanie za zajmowanie lokalu to nie czynsz

A A A

Na wokandę NSA trafiła sprawa dotycząca uznania za przychód z innych źródeł wynagrodzenia wypłacanego przez gminę właścicielowi lokalu mieszkalnego, zajmowanego przez osobę eksmitowaną.

 

Do sporu na tym tle doszło pomiędzy podatnikiem, a Dyrektorem Izby Skarbowej. Pierwszy z nich dostawał od gminy wynagrodzenie z tytułu najmu lokalu. Nie był to jednak zwyczajny najem – gmina, która nie była w stanie zapewnić eksmitowanym mieszkańcom lokali socjalnych, korzystała z przedmiotowego mieszkania, wypłacając jego właścicielowi odszkodowanie na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266). Owe odszkodowanie przyjęło zatem w praktyce niejako postać czynszu za wynajem mieszkania. Właściciel pomieszczenia miał wątpliwości, jak w sensie podatkowym powinien traktować środki uzyskiwane w powyższy sposób. Chodziło dokładnie o wskazanie źródła przychodów – w opinii właściciela powinien to być przychód z najmu. Innego zdania był Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Twierdził on, że przychód uzyskiwany przez podatnika powinien być traktowany, jako pochodzący „z innych źródeł”. Właściciel wykazywał, że w sytuacji, w której zajmujący jego lokal ludzie płacili mu co miesiąc opłaty za bezumowne korzystanie z lokalu, w takiej sytuacji nie mógłby ubiegać się o odszkodowanie w gminie. Z drugiej strony Dyrektor IS stał na stanowisku, że przedmiotowego odszkodowania nie można traktować jako czynszu nawet wtedy, gdy jego wysokość odpowiada miesięcznej stawce za najem. Zdaniem przedstawiciela fiskusa są to dwa zupełnie inne źródła przychodu – odszkodowanie wypłacane przez gminę w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego powinno być traktowane jako zadośćuczynienie za szkodę. W opinii organu w żadnym wypadku nie stanowi ono ekwiwalentu czynszu, jaki uzyskiwałby właściciel lokalu od potencjalnych najemców.

Spór trafił przed sąd. WSA w Łodzi stanął po stronie podatnika. Organ ten sprowadził omawiane odszkodowanie i czynsz do wspólnego mianownika. Znajdując podobieństwa między tymi opłatami powoływał się na wykładnię systemową przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dyrektor Izby Skarbowej nie przyjął jednak takiej decyzji za ostateczną i zaskarżył wydany wyrok.

NSA przyznał rację fiskusowi. W wyroku z 31.5.2016 r. (II FSK 1861/14) orzekł, że środków uzyskanych z tytułu odszkodowania nie można traktować, jako przychodów z najmu. Nie ma wątpliwości, że w omawianym przypadku wspomniane źródła pochodzenia pieniędzy – w rozumieniu potocznym – są ze sobą związane. Odszkodowanie jest bowiem uzyskiwane na skutek wynajmowania lokalu osobom eksmitowanym, którym gmina nie zapewniła mieszkań socjalnych. Jednak pod względem podatkowym należy rozróżnić źródła uzyskiwania przychodów.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Odszkodowanie za zajmowanie lokalu to nie czynsz
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny