Odszkodowanie od spółdzielni mieszkaniowej

A A A

Sąd Okręgowy w Lublinie orzekł, iż spółdzielnia mieszkaniowa odpowiada za skutki wypadku jakiego doznał rowerzysta poruszający się po osiedlowym chodniku (II Ca 335/10).

 

W przedmiotowej sprawie wystąpił niżej opisany stan faktyczny. Otóż Andrzej C. poruszał się po osiedlowym chodniki. W momencie skrętu na podjazd do bloku spostrzegł, iż na tym fragmencie trotuaru nie ułożono kostki brukowej. Wobec powyższego postanowił zahamować, aby uniknąć przewrócenia. W następstwie wskazanego manewru stracił równowagę i zahaczył nogą o wystającą blachę zabezpieczającą kostkę brukową na palecie. Na skutek doznanego urazu w szpitalu założono rowerzyście 15 szwów.

 

W ocenie Andrzeja C. do zdarzenia by niedoszło, gdyby pracownicy spółdzielni zabezpieczyli remontowaną część chodnika. Zarówno spółdzielnia, jak i towarzystwo ubezpieczeniowe odmówili wypłaty odszkodowania. Towarzystwo ubezpieczeniowe argumentowało, iż rowerzysta nie miał prawa poruszać się po chodniku, gdyż nie pełni on, zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z 20.6.1997 r. – prawo o ruchu drogowym, funkcji drogi rowerowej.

 

Sąd I instancji uznał jednak, iż Andrzejowi C. należy się zadośćuczynienie i zasądził na jego rzecz odszkodowania od spółdzielni w kwocie 2500 zł. W uzasadnieniu wskazano, iż spółdzielnia jako właściciel, miała obowiązek dbania o należyty stan i bezpieczeństwo nawierzchni, w tym odpowiedniego oznaczenia i zabezpieczenia prac budowlanych. Jako podstawę prawną Sąd Rejonowy wskazał art. 415 KC, który stanowi, iż „kto z winy swej wyrządza drugiemu szkodę obowiązany jest do jej naprawienia”. Dodał jednocześnie, iż ubezpieczyciel odpowiada na podstawi umowy OC.

 

Ponadto w uzasadnieniu podano, iż bez znaczenia jest fakt, iż rowerzysta poruszał się po chodniku, który nie był ścieżką rowerową w rozumieniu przepisów ww. ustawy. Rowerzysta mógł się nią poruszać. Dla zapewniania bezpieczeństwa na chodnikach istniejących na ogólnodostępnych gruntach niebędących częścią dróg publicznych ani stref zamieszkania (oznaczonych odpowiednimi znakami) wystarczające jest, aby rowerzysta jechał z odpowiednią ostrożnością, by nie wyrządzić szkody pieszym oraz ustępował im pierwszeństwa.

 

Sąd II instancji utrzymał korzystne dla Andrzeja C. rozstrzygnięcie. Jednocześnie stwierdził, iż podstawą zasądzenia odszkodowania nie może być art. 415 KC, który dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez osobę fizyczną. Jako podstawę prawną zadośćuczynienia w przedmiotowej sprawie Sąd Okręgowy w Lublinie uznał jednak art. 430 KC. Stanowi on, iż „Kto na własny rachunek powierza wykonywanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności.”

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Odszkodowanie od spółdzielni mieszkaniowej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny