Odsetki od kredytu nie są kosztem przy sprzedaży

A A A

NSA zajął stanowisko w kwestii możliwości obniżenia przychodu ze zbycia działki lub mieszkania o wydatki związane z pożyczką zaciągniętą wcześniej na zakup.

Podatnik w 2007 r. wszedł w posiadanie działki rolnej, na zakup której zaciągnął kredyt. W szybkim czasie jego plany życiowe uległy zmianie, w związku z czym zamiast zagospodarowywać nieruchomość, sprzedał ją. Jego zdaniem obliczając dochód do opodatkowania z tej transakcji, powinien uwzględnić poniesione przez siebie koszty odsetek. Podatnik uznał bowiem, że odsetki od spłacanego kredytu nie są wyłączone w PDOFizU z kosztów uzyskania przychodów. Chcąc mieć jednak pewność w przedmiotowej sprawie, zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej do Izby Skarbowej w Katowicach.

Fiskus miał jednak inną opinię na powyższy temat. Organ stwierdził, że odsetki od kredytu są wydatkami związanymi z pozyskaniem środków pieniężnych na nabycie nieruchomości, a nie z samym nabyciem nieruchomości i nie wpływają także na podniesienie jej wartości. W konsekwencji takiego twierdzenia, zdaniem fiskusa, odsetki bankowe nie mogą być odliczone od przychodu. Argumentując za swoją opinią Izba Skarbowa wskazała, że przy rozpatrywaniu przedmiotowej sprawy należy kierować się regulacją szczególną, wskazaną w art. 22 ust. 6c PDOFizU. Przepis ten stwierdza, że przy sprzedaży nieruchomości odlicza się udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły jej wartość w czasie ich posiadania.

Podatnik nie zgodził się z uzyskaną interpretacją i skierował sprawę do sądu. WSA w Gliwicach również nie podzielił opinii fiskusa. Przychylił się on do argumentacji podatnika, który twierdził, że nie mógłby kupić nieruchomości, gdyby nie zaciągnął kredytu. Co za tym idzie – nie mógłby w późniejszym czasie sprzedać tejże nieruchomości. W konsekwencji nie uzyskałby przychodu podatkowego. Co więcej, mężczyzna twierdził, że art. 22 ust. 6c PDOFizU, na który powoływała się Izba Skarbowa, jest niekonstytucyjny, bowiem pozwala na odliczenie odsetek przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, ale nie przez podatnika, który takiej działalności nie prowadzi.

WSA zauważył, że katalog „udokumentowanych kosztów nabycia”, zawarty w art. 22 ust. 6c PDOFizU nie jest zawarty zamknięty. W opinii sądu oznacza to brak zakazu zaliczania do nich również kosztów wynikających z konieczności spłaty odsetek od kredytu na zakup nieruchomości. W konsekwencji powyższych stwierdzeń WSA uchylił interpretację Izby Skarbowej.

To rozstrzygnięcie nie było do zaakceptowania przez fiskusa. Sprawa trafiła zatem na wokandę NSA. W wyroku z 7.3.2014 r. (II FSK 538/12) Sąd ten stanął po stronie organów podatkowych. Wyjaśnił, że zapłacone odsetki stanowią część nakładów poniesionych na nabycie nieruchomości, ale nie jest to jednoznaczne z tym, że stanowią one koszt podatkowy. Organ wskazał na art. 22 ust. 6e PDOFizU. Mówi on, że wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d (koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia), ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych. Sąd zauważył, że we wskazanych przepisach nie wymieniono bankowych not, które potwierdzają spłatę odsetek kredytowych.

Źródło: Rzeczpospolita

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Odsetki od kredytu nie są kosztem przy sprzedaży
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny