Odpowiedzialność odszkodowawcza sąsiada za płotu

A A A

Z wyroku wydanego pod sygnaturą I CSK 191/08 przez Sąd Najwyższy wnioskować można, iż inwestor wznosząc budynek, który odbiera nieruchomościom sąsiednim dostęp do światła słonecznego i utrudnia prawidłową cyrkulację powietrza, wyrządza sąsiadowi szkodę, czym naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą.

 

Wyrok został wydany w następstwie skargi kasacyjnej, jaką złożyła jedna ze spółdzielni mieszkaniowych w Warszawie. Pozwany przez Spółdzielnię inwestor dokonał nadbudowy (penthouse) należącego do niego budynku. Na wykonanie prac budowlanych inwestor posiadał pozwolenie na budowę. W ich następstwie jeden z lokali należących do spółdzielni znalazł się w cieniu, co obniżyło wartość rynkową wskazanego lokalu. Nadmienić w tym miejscu trzeba, iż spółdzielnia nie miała zamiaru zbycia lokalu. Roszczenie w pozwie oparto o art. 416 KC, który nakazuje osobie prawnej wyrównać straty spowodowane działalnością jej organów oraz art. 144 KC, który zakazuje właścicielowi, zakłócania z korzystania z nieruchomości sąsiedniej. Spółdzielnia pozwała również Miasto Stołeczne Warszawa. W ocenie spółdzielni zgodnie z art. 63 ust. 3 w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskutek wydania warunków zabudowy dotyczących przebudowy nieruchomości, korzystanie z mieszkania, należącego do spółdzielni stało się w znacznym stopniu ograniczone.

 

Wskazana argumentacja spółdzielni nie została uwzględniona przez sąd I, jak i II instancji. Sądy wskazywały, iż inwestor posiadał pozwolenie na budowę, a więc budował zgodnie z prawem, wobec czego nie można mu przypisać winy, z którą wiąże się odpowiedzialność odszkodowawcza. Roszczenie odszkodowawcze w stosunku do gminy oddalono, wskazując, iż można się go domagać w przypadku obniżenia wartości lokalu, a więc z chwilą jego zbycia.

 

SN nie podzielił poglądów, jakie prezentowały w przedmiotowej sprawie sądy niższych instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu podano, że sam fakt, iż budowa prowadzona była legalnie, nie świadczy jeszcze, iż nie spowodowano szkody w postaci zakłócenia korzystania z nieruchomości sąsiedniej ponad przeciętną miarę. Sąd zarzucił także błędną wykładnie ww. artykułów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Źródło: Rzeczypospolita

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Odpowiedzialność odszkodowawcza sąsiada za płotu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny